Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33653
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Konecki, Krzysztof
Title: Zagadnienia teologiczne w czasopiśmie „Teologia i człowiek”
Other Title: Teologijos mokslų problematika žurnale „Teologia i człowiek“
Theological topics in the journal “Teologia i człowiek”
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2009, nr. 32(60), p. 49-62
Date: 2009
Keywords: Teologija;Dievas;Žmogus;Bažnyčia;Theology;God;Human;Church
Abstract: The scientific journal “Teologia i człowiek” (Theology and human person) is published at Theology faculty of Nicolaus Copernicus university in Torun. From the very beginning, the scientific editor is Rev. prof. habil. dr. Krzysztof Konecki. The first volume appeared in 2003. The publication has a special structure. Every volume opens with the editor’s word. The reader is presented with the contents of the volume. The majority of the articles are Catholic; 60 % of the authors are the scientists of Torun University. The other authors are from different Polish universities and foreign countries: Spain, Italy, Germany, Czech Republic, Lithuania and Ukraine. Polish authors also write in foreign languages. The chapter “Ekumenia” of the journal is worth mentioning, where you can find the latest news about ecumenism in Poland and all over the world. Each volume closes with the materials and reviews of Polish and international conferences. The latest publications are also announced. The editorial board of “Teologia i człowiek” consists of renowned Polish scientists, representing different branches in theology. All the volumes of the journal are interdisciplinary. The rubrics of the “Teologia i człowiek” are: philosophy, biblical studies, dogmatic and fundamental theology; moral theology, liturgical theology; pedagogy and catechesis, homiletics, Christian spirituality, Canon law, the documents of the Apostolic See. The articles touch different aspects of modern theology. The contents of the journal corresponds to its title: the publications answer the challenges of the Church, the topics of the articles relate to the problems between God and man.
Mokslinis žurnalas „Teologia i człowiek“ leidžiamas Torunės Mikalojaus Koperniko universiteto Teologijos fakultete. Nuo pat žurnalo įkūrimo mokslinis redaktorius yra kun. prof. habil. dr. Krzysztofas Koneckis. Pirmasis „Teologia i człowiek“ numeris pasirodė 2003 m. Leidinys yra savitos struktūros. Kiekvienas numeris prasideda redakcijos žodžiu. Juo kreipiamasi į skaitytoją ir supažindinama su žurnalo turiniu. Dauguma straipsnių yra katalikiški, 60 % jų autorių – Torunės universiteto mokslininkai. Likusių straipsnių autoriai – kitų Lenkijos universitetų ir užsienio (Ispanijos, Italijos, Vokietijos, Čekijos, Lietuvos ir Ukrainos) mokslininkai. Kitomis kalbomis rašo ir lenkai autoriai. Reikėtų paminėti žurnalo skyrių „Ekumenia“, kuriame galima rasti naujausių žinių apie ekumenizmą Lenkijoje ir pasaulyje. Kiekvieno numerio pabaigoje spausdinama Lenkijoje ir užsienyje vykusių konferencijų medžiaga, recenzijos. Taip pat skelbiamos naujausios leidybos žinios. „Teologia i człowiek“ redakcinei kolegijai priklauso žymūs Lenkijos mokslininkai, atstovaujantys įvairioms teologijos kryptims. Visi šio žurnalo tomai yra tarpdisciplininiai. Leidinio „Teologia i człowiek“ rubrikos: Filosofija; Biblistika; Dogminė ir fundamentinė teologija; Moralinė teologija; Liturgijos teologija; Pedagogika ir katechetika; Homiletika; Krikščioniškasis dvasingumas; Bažnytinė teisė; Popiežiaus dokumentai. Leidinyje rašoma įvairiais šiandien aktualiais teologijos klausimais. Žurnalo turinys atitinka jo pavadinimą: publikacijomis atsiliepiama į šiandienos Bažnyčios iššūkius, straipsnių temos susijusios su Dievo ir žmogaus problemomis.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33653
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33653
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2009, nr. 32(60)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

20
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.