Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33633
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPatry, Jean-Luc
dc.date.accessioned2017-01-30T13:31:13Z
dc.date.available2017-01-30T13:31:13Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn2345-0258
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/33633
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/33633-
dc.description.abstractKokybės užtikrinimo ir įvertinimo tyrimai, kaip ir kiti socialiniai tyrimai bei jų taikymas, kelia daugybę problemų. Šiame straipsnyje pirmiausiai norėčiau pateikti tokių problemų sąrašą, kuris vis dėlto liks nepilnas. Straipsnyje teigiama, kad nors ir nėra tobulo šių problemų sprendimo būdo, kritinis multiplizmas galėtų būti toks požiūrių modelis, kuris leistų sumažinti tas problemas arba bent padėtų jas išsiaiškinti ir mėginti spręsti. kritinis multiplizmas - tai bendro pobūdžio metodologinis modelis, kurį nuodugniai išaiškinti čia būtų neįmanoma; norėčiau aptarti tik kai kuriuos svarbiausius klausimus ir remdamasis jais pateikti keletą pasiūlymų, kaip turėtų būti atliekami socialiniai tyrimai.lt_LT
dc.description.abstractQuality assurance and evaluation research, like other fields of social research and its applica­tion, are confronted with a series of problems. In the present paper, I want first to give a list of such problems, although necessarily incomplete. It is then claimed that while there is no “per­fect” solution to these problems, critical mul­ti­plism may be a set of approaches which might attenuate the problems or at least make them more visible so that one can deal with them. Critical multiplism is a general methodological frame­work which cannot be fully accounted for here; rather, I want to present some major issues and on their base make some sug­ges­tions about how to conduct social research.en_US
dc.language.isolten_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofAukštojo mokslo kokybė, 2005, nr. 2, p. 10-25lt_LT
dc.rightsSutarties data 2013-04-17, nr. A1220, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectDiskriminantinis pagrįstumaslt_LT
dc.subjectGabumaslt_LT
dc.subjectĮvertinimaslt_LT
dc.subjectKonvergentinis pagrįstumaslt_LT
dc.subjectKritinis multiplizmaslt_LT
dc.subjectDiscriminant validityen_US
dc.subjectEvaluationen_US
dc.subjectConvergent validityen_US
dc.subjectCritical multiplismen_US
dc.subjectValidityen_US
dc.titleKritinio multiplizmo problemos įvertinimo tyrimuose: teorijų multiplizmas ir šališkumo analizėlt_LT
dc.title.alternativeIssues in critical multiplism in evaluation research: multiplism of theories and analysis of biasesen_US
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc37 Švietimas / Education
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2005, nr. 2
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

96
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

70
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.