Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33591
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Juknytė-Petreikienė, Inga
Title: Aukštosios mokyklos internalizacijos parametrai ir kokybės vertinimas
Other Title: Parameters of higher school internationalization and quality assessment
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2006, nr. 3, p. 92-122
Date: 2006
Keywords: Aukštojo mokslo internacionalizacija;Aukštojo mokslo internacionalizavimas institucijos lygmenyje;Aukštosios mokyklos internacionalizacijos parametrai;Aukštosios mokyklos organizacinės struktūros institucijos internacionalizacijai;Aukštųjų mokyklų franšizinė sutartis;Studijų internacionalizacijos dimensijos;Internationalization of higher education;Assessment of higher education;Quality organizational structures of higher school for internationalization of institution;Initiatives of higher school for internationalization;Internationalization at institutional level;Franchise agreement in higher education
Abstract: Straipsnyje aptariama aukštojo mokslo internacionalizacija, jos koncepcijos ir raiškos formos. Analizuojami aukštosios mokyklos internacionalizavimo būdai ir priemonės, aukštosios mokyklos internacionalizavimo motyvų įvairovė. Keliamos aukštojo mokslo internacionalizacijos kokybės vertinimo problemos, apžvelgiami aukštojo mokslo internacionalizacijos kokybės vertinimo būdai. Remiantis aukštojo mokslo internacionalizacijos parametrais ir aukštojo mokslo kokybės vadybos teorija ir praktika, siūloma taikyti tokią aukštojo mokslo internacionalizacijos kokybės vertinimo metodologiją, kuri leistų tinkamai ir kvalifikuotai, pagal apibrėžtas internacionalizacijos kokybės dimensijas, kriterijus ir rodiklius, vertinti aukštosios mokyklos internacionalizacijos kokybę ir jos raidos tendencijas.
The article presents the analysis of higher education internationalization, its conceptions and forms of manifestation. It investigates the ways and means of higher education internationalization, the diversity of higher school internationalization motives, the issues of higher education internationalization quality assessment, presenting an overview of assessment of higher education internationalization quality. On the basis of higher education internationalization parameters and quality management theory and practice, it is proposed to apply such a methodology of higher education internationalization quality assessment which would allow assessing the quality of higher education internationalization and its developmental tendencies in a proper and qualified way, according to the defined internationalization quality dimensions, criteria and indicators.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33591
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33591
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2006, nr. 3

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

78
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

68
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.