Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33560
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Skiparienė, Ingrida;Senčila, Viktoras
Title: ISO serijos kokybės vadybos standartų taikymas aukštojo mokslo institucijoje: Lietuvos jūreivystės kolegija
Other Title: Application of ISO 9000 series quality management strandarts at a higher education institution: a case of Lithuanian maritime college
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2007, nr. 4, p. 53-73
Date: 2007
Keywords: Kokybės vadyba;Kokybės vadybos sistema;Vadybos sistema;Kokybės užtikrinimas;Kokybės valdymas;Quality management;Quality management system;Management system;Quality assurance;Quality control
Abstract: Atsižvelgiant į visuomenei tenkančius naujus iššūkius bei demokratijos, rinkos ūkio plėtros ir globalizacijos galimybes, europinių švietimo standartų užtikrinimas ir švietimo kokybės siekis, yra paskelbti strateginiais Lietuvos švietimo sistemos tikslais. Vienas iš būdų, kuriuo būtų galima siekti aukščiau minėtų aukštojo mokslo tikslų, yra ISO 9000 (ISO – International Organization for Standardization) serijos standartų diegimas aukštojo mokslo įstaigose. Svarbiausias šių standartų tikslas – rekomenduoti organizacijai, kaip turi būti sukurta rezultatyvi kokybės vadybos sistema, kuri funkcionuodama skatintų organizaciją nuolat tobulėti. Šiame straipsnyje apžvelgiami specifiniai kokybės reikalavimai jūrininkų rengimui, aptariama ISO serijos standartų raida, analizuojamos ISO nuostatais grindžiamos šiuolaikinės kokybės vadybos sistemos struktūros ir sąvokos, atskleidžiami šių standartų taikymo aukštojo mokslo įstaigoje ypatumai, pateikiamas Lietuvos jūreivystės kolegijos kokybės vadybos sistemos aprašymas ir jos taikymo patirtis.
The European education standards assurance and pursuit of quality in education have been announced as strategic aims of the Lithuanian education system in the light of new challenges the society is facing and opportunities offered by democracy, development of market economy and globalization. One of the ways to achieve the aims mentioned above is the implementation of ISO 9000 (International Organization for Standardization) series standards in higher education institutions. The key aim of the standards is to recommend for an organization how an efficient quality management system should be developed to encourage through its functioning continual development of an organization. The article overviews specific quality requirements for marine training, the development of ISO series standards is discussed, concepts and structures of contemporary quality management systems based on ISO regulations are analysed. The peculiarities of the application of the standards in a tertiary school are revealed and description of the quality management system and its application experience at the Lithuanian Maritime College is presented.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33560
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33560
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2007, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

96
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

74
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.