Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33474
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Ragaišis, Mindaugas
Title: Nuodėmė ir sutaikinimas: žvilgsnis į Atgailos sakramentą naujatestamentinių krikščionių bendruomenių atgailos praktikos kontekste
Other Title: Sin and reconciliation. A glance at the sacrament of Reconciliation in the context of penitence practice in neotestamental communities
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2010, nr. 36(64), p. 51-64
Date: 2010
Keywords: Atgaila;Išpažintis;Sutaikinimo sakramentas;Penitence;Confession;Sacrament of reconciliation
Abstract: Naujajame Testamente užfiksuota pirmųjų krikščionių bendruomenių atgailos praktika atspindi ankstyviausius bandymus įgyvendinti Jėzaus mokymą apie nuodėmę, atsivertimą ir atleidimą. Drauge tai yra ištakos, turėjusios įtakos vėlesnei Atgailos sakramento sampratai. Čia aptinkami mokymo bei praktinio įgyvendinimo aspektai gali praversti kaip Atgailos sakramento dabartinės praktikos vertinimo kriterijus ir paskatinti ją atsinaujinti.
The practice of penitence of the first Christian communities as fixed in the New Testament reflects the earliest attempts to implement Jesus’ teachings about sin, conversion and forgiveness. At the same time, these are the sources that inspired later concept of the sacrament of penitence. These aspects of the doctrinal and practical implementation of penitence we see here can serve us as criteria for the evaluation of today’s sacramental practice of penitence and provide us with precious impulses for its vivification.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33474
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33474
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2010, nr. 36(64)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

36
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.