Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33202
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Saki, Mohamed
Title: Rhetoric and critical thinking
Other Title: Retorika ir kritinis mąstymas
Is part of: Darbai ir dienos, 2016, nr. 66, p. 137-154
Date: 2016
Keywords: Retorika;Kritinis mąstymas;Auditorija;Buvimas;Identifikacija;Įvardijimas;Daugiasemiotika;Rhetoric;Critical thinking;Audience;Presence;Identification;Naming;Multi-semiotic
Abstract: Šio straipsnio tikslas – parodyti retorikos ir kritinio mąstymo vidines sąsajas. Paaiškinsiu, kodėl retorika, remdamasi savąja istorija, gali būti galingas kritinio skaitymo įrankis. Ji gali mums padėti suprasti, kaip socialiniai, politiniai, etiniai klausimai visada konstruojami retoriškai ir kodėl jie visada yra sprendimo apie tinkamus lingvistinius bei retorinius pasirinkimus konkrečiose situacijose išdava. Viena pagrindinių epistemologinių šio straipsnio nuostatų yra ta, kad neapsiribojama viena retorikos teorija, o renkamasi iš didžiulio mums prieinamo retorikos paveldo ir taip išskleidžiama rišli koherentiška analitinė struktūra, nors ir kokia ji būtų: oralinė, rašytinė, vizuali ar jungianti visus tris pavidalus. Straipsnyje analizuojant daugiasemiotinį dokumentą naudojamasi Chaïmo Perelmano „Naująja retorika“ ir Kenneth’o Burke’o „Dramatizmu“.
The aim of this article is to show how rhetoric and critical thinking are intrinsically interrelated. I will explain why, in keeping with the history of the discipline itself, rhetoric can be a powerful tool for critical literacy. It can help raise our awareness of how social, political, ethical issues are always rhetorically constructed and why they are always the outcome of arbitration about the right linguistic and rhetorical choices to make in particular rhetorical situations. One of the basic epistemological tenets of this article is that, instead of confining ourselves to a single rhetorical theory, we can choose among the huge rhetorical heritage at our disposal to elaborate a coherent analytical framework to investigate the message conveyed by a text, be it oral, written, visual, or one that combines these three modes. In this article, I have drawn from Chaïm Perelman’s New Rhetoric and Kenneth Burke’s Dramatism to analyze a multi-semiotic document.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33202
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.66.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33202
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2016, nr. 66

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

78
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

66
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.