Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33201
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Potapenko, Serhiy
Title: Rethinking pathos: media rhetoric of needs
Other Title: Permąstant patosą: poreikių medijų retorika
Is part of: Darbai ir dienos, 2016, nr. 66, p. 155-166
Date: 2016
Keywords: Retorika;Patosas;Medijų retorika;Išradimas;Nusiteikimas;Iškalbingumas;Atlikimas;Žmogaus poreikiai;Rhetoric;Pathos;Media rhetoric;Invention;Disposition;Elocution;Performance;Human needs
Abstract: Šio darbo tezė ta, kad senojoje sakytinės retorikos tradicijoje vyravęs supratimas, jog patoso pagrindą sudaro aistra ir emocijos, moderniaisiais laikais užleido vietą technologijos medijuotiems žmogiškųjų poreikių diskursams, formuojantiems poreikių retoriką. Šioje naujos rūšies retorikoje išradimas nustato turinio pasirinkimą pagal auditorijos poreikius, nusiteikimas nurodo turinio medžiagos paskirstymą tam, kad pritrauktų, pagautų ir išlaikytų skaitytojo dėmesį nuo antraštės iki viso teksto pabaigos, o iškalbingumas reikalauja įvardyti įvykio komponentus pagal fundamentaliuosius žmogaus poreikius – kam nors priklausymą, reputaciją, saugumą ir savęs realizavimą.
The paper argues that passion and emotions as the basis of pathos prevalent in the ancient oral rhetorical tradition give way to human needs in modern technology-mediated discourses with the formation of rhetoric of needs. Within this new type of rhetoric invention determines the choice of contents in accordance with the needs of the audience, disposition provides for the distribution of the contents so as to attract, catch and keep the reader’s attention throughout the headline and the text body while elocution presupposes naming event components with respect to the basic human needs of belongingness, reputation, safety, and self-actualization.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33201
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.66.5
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33201
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2016, nr. 66

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

62
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

56
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.