Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33200
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Nicolas, Loïc
Title: Uncertainty and modernity: why is it so difficult to practice rhetoric today?
Other Title: Netikrumas ir modernybė: kodėl retorikos praktika šiandien tokia sunki?
Is part of: Darbai ir dienos, 2016, nr. 66, p.
Date: 2016
Keywords: Retorika;Argumentacija;Rizikos;Kelionė;Neapibrėžtumas;Įrankiai;Rhetoric;Argumentation;Risks;Journey;Fuzziness;Tools
Abstract: Šis straipsnis atveria naują retorikos veidą ir tai leidžia geriau suprasti ne tik didžiulę jos vertę, bet ir jėgą, o per tai ir retorikos meno ligi šiol vis dar kurstomą aistrą, pavydą ir susidomėjimą. Mano siekis yra susieti kalbėjimo kaip argumentavimo praktiką su naudojimusi politine laisve. Ši praktika ryškinama kaip būdas išsilaisvinti ir pažadinti savo sąžinę rizikuojant atsisakyti įrodymų ir tikrumų. Retorika – tai ne tik menas kalbėti gerai ir išraiškingai siekiant įtikinti, tai visų pirma tam tikras būdas mąstyti, netgi kelionė į laisvę vedančiu keliu, kurį turime, manau, ištirti iš naujo.
This article reveals a new face of the art of rhetoric, which helps to better understand its profound value, but also its power—and therefore, the passion, envy, and interest it continues to generate. My purpose is to relate the practice of speech in its argumentative dimension to the exercise of political freedom. This practice will be seen as a way to free oneself and awaken one’s conscience by taking the risk of leaving evidence and certainties behind. Rhetoric is not only the art of speaking well, and speaking eloquently to persuade: it represents, above all, a certain way of thinking, a journey, a liberating path that we must, I believe, explore anew.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33200
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.66.6
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33200
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2016, nr. 66

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

58
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

56
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.