Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33197
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Būrė, Dainius
Title: Galios metamorfozės: karybos ir iškalbos motyvai XV amžiaus pabaigos – XVI amžiaus pradžios italų literatūroje
Other Title: Metamorphosis of power: armed warfare and eloquent words as thematic motifs in late 15th – early 16th century Italian literature
Is part of: Darbai ir dienos, 2016, nr. 66, p. 199-209
Date: 2016
Keywords: Retorika;Karyba;Galios šansai;Iškalba;Smurtas;Riteris;Oratorius;Rhetoric;Armed warfare;Possibilities of power;Eloquence;Violence;Knight;Orator
Abstract: Straipsnyje pasitelkiant XV–XVI a. italų literatūros kūrinius tiriamas iškalbos ir karybos ginčo tematizavimas, retorikos kaip alternatyvios galios priemonės motyvas. Gretinamos riterinės literatūros tradiciją savitai plėtojančios Matteo Marios Boiardo („Įsimylėjęs Rolandas“ – „Orlando Innamorato“, 1483, 1495) ir Ludovico Ariosto („Pašėlęs Rolandas“ – „Orlando Furioso“, 1532) poemos, taip pat universalios asmenybės idealą formuojantis Baldassare’ės Castiglione’ės traktatas „Dvariškio knyga“ („Il Libro del Cortegiano“, 1528). Ariostas greta tradicinio kario idealo iškelia ir kitą galios motyvą – retorinius personažų gebėjimus, humanistinės kultūros kontekste pratęsdamas senovinę fortitudo et sapientia sąsają. Retorikos, verbalinio poveikio motyvas čia vis dėlto ambivalentiškas, nes žodžio menas kartais laikomas silpnojo ginklu, manipuliavimu ar net kerais. Tuo tarpu Castiglione’ė dialogo formos traktate originaliai taiko Cicerono dialogo „Apie oratorių“ idėjas – retorika peržengia verbalinės tobulo dvariškio raiškos ribas ir virsta elgsenos apskritai strategija, asmenybės buvimo / atrodymo visuomenėje būdu. Nužymimos ir kai kurios modernios XVI a. pradžioje ryškėjusios krizės implikacijos.
The present paper deals with rhetoric as an alternative means of power as it is attested to by some examples of Italian literature at the end of the 15th and the first few decades of the 16th century. Discussed are poems which represent a peculiar development of the chivalric ethos – Matteo Maria Boiardo’s Orlando innamorato (“Orlando in Love”) and Ludovico Ariosto’s Orlando Furioso (“Raging Orlando”) – along with Baldassare Castiglione’s treatise Il Libro del Cortegiano (“The Book of the Courtier”), depicting an ideal courtier as a practical incarnation of polymathia. In Ariosto poem, besides the traditional chivalric ideal, another power motif is thematized, i.e., oratorical skills or wisdom, representing a humanistic actualization of the ancient topos of fortitudo et sapientia. The power of oratorical skills or verbal influence in this poem is, however, rather ambivalent, the oratory being rather frequently looked down upon as a weapon of the weak. On the other hand, Castiglione’s Il Libro del Cortegiano, written in the literary form of a dialogue, is an original adaptation of Cicero’s ideas (as expressed mainly in De oratore): rhetoric goes beyond the merely verbal expression of a consummate courtier and establishes itself as a behavioral strategy of being/appearing in the social environment. The paper also takes into consideration developments and implications of such rhetorical ideas of the early 16th century for modern times.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33197
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.66.9
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33197
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2016, nr. 66

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

78
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

64
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.