Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33195
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Jędrzejewski, Tomasz
Title: Rhetoric and poetry: the occasional works of the Philomaths
Other Title: Retorika ir poezija: filomatų proginiai kūriniai
Is part of: Darbai ir dienos, 2016, nr. 66, p. 229-241
Date: 2016
Keywords: Retorika;Proginė poezija;Filomatų draugija;Rokokas;Rhetoric;Occasional poetry;Philomath Society;Rococo
Abstract: Straipsnis skirtas filomatų proginei poezijai, kuri aukštai nevertinama istorijos ir literatūros studijose. Toks požiūris susiklostė, nes šiems kūriniams trūksta romantikos, tačiau nepaisant to filomatai laikomi naujo literatūros sąjūdžio iniciatoriais. Jų kurti vardìnių eilėraščiai, laiškai, eiliuoti atsisveikinimai neatitiko įvaizdžio, vyravusio Vilniaus romantizmo pradžioje, o kur kas labiau siejosi su klasikine estetika. Vis dėlto į proginę filomatų poeziją reikėtų žiūrėti ne kaip į klasicizmo ir romantizmo susikirtimą, bet greičiau kaip į rokoko literatūrinės kultūros apraišką ir kaip į grupei draugų įprastą literatūrinį komunikavimo būdą tam tikroje ypatingoje retorinėje bendrijoje.
The article concerns the occasional poetry of the Philomaths, which has not been highly valued in historical and literary studies. This resulted from the fact that this work was regarded as not Romantic enough, although the Philomaths themselves were treated as initiators of a new movement in literature. The name day poems, letters, and parting verses did not suit the image of the onset of Vilnius Romanticism; they were associated rather with Classic aestheticism. However, the occasional poetry of the Philomaths should not be described as a kind of confrontation between Classicism and Romanticism, but as a phenomenon of Rococo literary culture and a cultural manifestation of communication among a group of friends, within the circle of a certain special rhetorical community.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33195
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.66.11
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33195
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2016, nr. 66

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

62
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

78
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.