Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33187
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Shih-hui Lin, Melissa
Title: Limits of the EU language education policy for migrants: a comparative study of the Vietnamese migrant community in the Czech Republic and the new immigrants in Taiwan
Other Title: ES kalbų politikos apribojimai migrantams: vietnamiečių bendruomenės Čekijos Respublikoje ir Taivanio naujųjų imigrantų lyginamasis tyrimas
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2016, nr. 9, p. 78-101
Date: 2016
Keywords: Migracija;Lingvistinė integracija;Lingvistinės teisės;Vietnamiečiai Čekijoje;Europos Sąjunga;Taivanis ir naujieji imigrantai;Migration;Linguistic integration;Linguistic right;Vietnamese in Czech Republic;European Union;Taiwan new immigrants
Abstract: Europos Tarybos kalbų politikos tikslas – skatinti daugiakalbystę, lingvistinę įvairovę, abipusį supratimą, demokratinį pilietiškumą ir socialinę sanglaudą. Migrantų bendruomenėms svarbios naujausios lingvistinės integracijos įgyvendinimo iniciatyvos: Lingvistinė suaugusiųjų migrantų integracija (LIAM) ir Vaikų iš migrantų šeimų integracija kalbos ugdymo ir kitais švietimo klausimais. Tačiau dėl šiuolaikinės pabėgėlių krizės Europoje padarinių, šių strateginių nuostatų įgyvendinimas gana ribotas ir susiduria su netikėtais sunkumais. Būtent šie esminiai klausimai ir nagrinėjami straipsnyje. Vietnamiečiai atvyko į Čekijos Respubliką 1970-aisiais ir 1980-aisiais kaip svečiai-darbininkai. Kaip rodo Čekijos statistikos tarnybos (CZSO) atlikto gyventojų surašymo duomenys, 1985 m. Čekijos teritorijoje gyveno 19 350 vietnamiečių, bet iki 1994 m. jų skaičius ženkliai sumažėjo, iki apytikriai 8 000. Tačiau 2014 m. gyventojų surašymo duomenys rodo, kad dėl pokyčių politinėje ir ekonominėje aplinkoje Čekijos Respublikos teritorijoje gyvenančių vietnamiečių skaičius laikotarpiu nuo 2001 iki 2011 stipriai išaugo, nuo 18 210 iki 52 612. Spėjama, kad šie skaičiai gali būti dar didesni, nes tikrasis Čekijos Respublikos teritorijoje gyvenančių vietnamiečių skaičius nėra tikslus dėl nelegalios migracijos – daugelis imigrantų nėra registruoti ir neturi gyvenamą vietą patvirtinančių dokumentų. Pasak CZSO, 2014 m. vietnamiečių bendruomenė sudarė 12,5 % Čekijos teritorijoje gyvenančių migrantų populiacijos, ir tai yra trečioji didžiausioji migrantų bendruomenė po slovakų ir ukrainiečių. Čekijos vyriausybė patvirtino kalbos politikos programas migrantų integracijai, kurių įgyvendinimas atnešė ir teigiamos, ir neigiamos naudos visai visuomenei. Šiame straipsnyje trumpai pristatysime ES lingvistinės integracijos iniciatyvas, empirinę vietnamiečių kaip trečios didžiausios migrantų bendruomenės Čekijos Respublikoje situacijos analizę Europos kontekste ir pabaigoje aptarsime Taivanio šiuolaikinės naujųjų imigrantų kalbos ugdymo politiką, kuri yra atsparos taškas sprendžiant šiuolaikinės pabėgėlių krizės keliamas problemas specifiniu lingvistinės integracijos Europoje atžvigiu.
The aim of Council of Europe language education policies is to promote plurilingualism, linguistic diversity, mutual understanding, democratic citizenship and social cohesion. For migrant communities, the current approaches for linguistic integration are Linguistic Integration of Adult Migrants (LIAM) and Linguistic and Educational integration of children holding a migrant background. Nevertheless, due to the current refugee crisis in Europe, the realization of these strategies is quite limited and facing unexpected difficulties, which both are the core issues discussed in this paper. The Vietnamese arrived in Czech Republic in 1970s and 1980s as guest-workers. According to the 1985 census data from CZSO (Czech Statistical Office), there were 19,350 Vietnamese living in the Czech territory, but by 1994 the number decreased to approximately 8,000. Then, according to the census in 2014, due to the changes in both political and economic environment, the number of the Vietnamese in the Czech Republic increased from 18,210 to 52,612, spanning from 2001 to 2011. Nevertheless, this figure seems to greatly underestimate the real number of the Vietnamese living in the Czech Republic, mainly due to numerous undocumented immigrants of illegal migration. According to CZSO, the Vietnamese community constituted 12.5% of migrant population in the territory of the Czech Republic in 2014, serving as the third largest migrant community after Slovak and Ukraine communities. The Czech government conducts language policy programs for migrant integration, while the development has brought both positive and negative impact to the whole society, which will be further discussed in this paper and expanded into as an empirical study of the situation in the European context. The conclusion of this paper will enlist the problems and influence of Taiwan’s current new immigrant language education policy, serving as a reference for the current refugee crisis, along with specific focus on its linguistic integration in Europe.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33187
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.9.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33187
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2016, nr. 9

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

90
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

78
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.