Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33186
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Engfer, Hilke;Bredthauer, Stefanie
Title: Multilingualism is great – but is it really my business? – teachers’ approaches to multilingual didactics in Austria and Germany
Other Title: Daugiakalbystė – puiku, bet ar tai tikrai mano reikalas? Austrijos ir Vokietijos mokytojų požiūris į daugiakalbystės didaktiką
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2016, nr. 9, p. 104-121
Date: 2016
Keywords: Daugiakalbystės didaktika;Mokytojų požiūriai;Austrija ir Vokietija;Multilingual didactics;Teachers' approaches;Austria and Germany
Abstract: Pastaraisiais metais sukurta nemažai sąvokų ir daugiakalbių ugdymo metodikų, kurias galima apibendrinti skėtiniu daugiakalbystės didaktikos terminu. Visos šios metodikos akcentuoja gebėjimų perkėlimą mokantis skirtingų kalbų ir integruotą kalbos mokymąsi. Poreikį naujam terminui padiktavo pasikeitusi kalbą besimokančiojo situacija, iki šiol nusistovėjusios didaktinės sąvokos apibūdindavo lingvistiškai homogenišką kalbos besimokančiųjų grupę (vienakalbę habitus), tačiau šiandieninėse mokyklose stebėtinai išaugo lingvistinio heterogeniškumo atvejų. Šiame straipsnyje apžvelgiame dvyliką empirinių tyrimų, kuriuose analizuojami įvairūs klausimai, susiję su Vokietijos ir Austrijos mokytojų požiūriu į daugiakalbystės didaktiką, savo profesinio pasirengimo veiksmingumą ir tai, kaip jie įgyvendina daugiakalbystės didaktikos nuostatas savo mokymo praktikoje. Tyrimo rezultatai rodo, kad Austrijos ir Vokietijos mokytojai pasisako už daugiakalbio ugdymo metodiką, tačiau dirbdami daugiakalbėje klasėje mokytojai dirba taip pat kaip ir vienakalbėje. Tai galima paaiškinti įvairiai, tačiau svarbiausios priežastys yra profesinio tobulėjimo trūkumas ir tinkamų vadovėlių stygius. Dėl šių priežasčių didelė dalis pedagogų nemano, kad daugiakalbystės didaktika yra dalis jų atsakomybės, o į mokinių turimą patirtį mokantis ir vartojant keletą kalbų yra neatsižvelgiama. Remiantis tyrimo rezultatais, pateikiamos rekomendacijos kalbų specialistams ir kitoms suinteresuotoms šalims profesinės kalbų mokytojų raidos, mokymo ir mokymosi priemonių kūrimo bei tolesnių tyrimų vykdymo klausimais.
Over the past few years, a number of concepts and multilingual pedagogical approaches for all language subjects have been developed that can be summarized under the umbrella term multilingual didactics. These approaches focus on cross-lingual skills and integrated language learning. The need arose because the established didactical concepts assumed a linguistically homogeneous group of students (monolingual habitus), whilst today’s schools are marked by an astonishing and growing linguistic heterogeneity. In this article we present the results of our review of twelve empirical studies that deal with a number of questions concerning how language teachers in Germany and Austria feel about multilingual didactics, the effectiveness of their training, and how they implement it into their teaching. The findings show that language teachers in Austria and Germany advocate a multilingual pedagogical approach. Nevertheless, they treat their multilingual classes like homogeneous monolingual ones. This can be explained by a number of reasons, the most important ones being a lack of professional development and appropriate course books in this area. As a result, a significant number of language teachers do not consider multilingual didactics as part of their responsibility; consequently, students’ experiences as speakers/learners of multiple languages are not taken into account. Based on these key findings, we derive recommendations with regard to the professional development of language teachers, teaching and learning resources, further research, as well as recommendations for practitioners and stakeholders.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33186
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.9.5
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33186
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2016, nr. 9

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

84
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

72
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.