Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33136
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Oželis, Remigijus
Title: Meilės prasmės trijuose Jėzaus klausimuose Petrui (JN 21, 15–17)
Other Title: Meanings of love in Jesus’ three questions to Peter (John 21:15-17)
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2012, nr. 42(70), p. 55-65
Date: 2012
Keywords: Meilė;Agapė;Draugystė;Jėzus Kristus;Love;Agape;Friendship;Jesus Christ
Abstract: Straipsnyje, aptarus meilės, kaip agapės, ir meilės, kaip fileos, skirtumus, analizuojama meilės kaita trijuose Jėzaus klausimuose Petrui ir Petro atsakymai (Jn 21, 15–17). Atlikus terminologinę bei lingvistinę analizę ir teologinės literatūros analizę bei sintezę atskleidžiama, kad evangelistas Jonas rašydamas graikiškai vartoja skirtingus žodžius (agapao, fileo) meilei įvardyti. Į lietuvių kalbą šie žodžiai verčiami vienodai, todėl tekste nebeatsispindi meilės prasmių kaita. Trijuose Jėzaus klausimuose Petrui išryškėja prasminė meilės kaita. Jėzus klausia apie agapiškąją meilę, o Petras atsako mylįs tiktai filijos meile. Petras neišdrįsta įvardyti mylįs agapiškąja meile, nes stokoja šios savęs dovanojančios meilės – agapės, kuria Jėzus kviečia mylėti kiekvieną žmogų.
After discussing the differences between love as agape and love as fileos, the article analyses the changes of love in Jesus’ three questions to Peter and Peter’s responses (John 21:15-17). Terminological and linguistic analysis as well as analysis and synthesis of theological literature reveal that evangelist John uses different words (agapao, fileo) to refer to love in his Greek writings. In Lithuanian language these two words have only one equivalent and, therefore, the textual reflection of the changes in the meaning of love is lost in translation. Jesus’ three questions to Peter encompass the meaningful change of love. Jesus asks about agape love, but Peter responds with fileos love. Peter does not dare to admit agape love to Jesus because he lacks this self-devoting type of love – agape – although Jesus calls upon each person to love all people by this love.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33136
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33136
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2012, nr. 42(70)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

42
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.