Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33115
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Kalėdaitė, Violeta;Pieczulis, Jurata
Title: Hedging devices in english and lithuanian linguistic research articles
Other Title: Sąšvelniai anglų ir lietuvių kalbotyros straipsniuose
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 54 (2010)
Extent: p. 227-237
Date: 2010
Keywords: Anglų kalbotyra;Lietuvių kalbotyra;Straipsniai;English linguistic;Lithuania linguistic;Articles
Abstract: Straipsnyje aptariamas anglų kalboje gana plačiai nagrinėtas reiškinys, kuris įvardijamas terminais „hedge“ arba „hedging“. Šių terminų vertimas į lietuvių kalbą dar nėra galutinai nusistovėjęs, o mokslinėje literatūroje vartojami terminai: „sąšvelnis“, „pasakymą švelninančios priemonės“, „apsidraudimas“ arba „modalinimas“ – perteikia šio reiškinio esmę, t. y. įvairių kalbinių priemonių naudojimą norint sušvelninti propozicinio turinio kategoriškumą arba išreikšti paties kalbėtojo / autoriaus požiūrį į išsakytus teiginius. Tyrimui taikomas kontrastyvinis metodas. Lyginamasis tekstynas sudarytas iš penkiolikos straipsnių įvairiais kalbotyros klausimais, iš kurių šeši anglų kalba (27 365 žodžiai), o devyni lietuvių kalba (28 315 žodžių). Sąšvelnių kokybinė ir kiekybinė analizė parodė, kad anglų kalba parašytuose straipsniuose są- švelniai vartojami dažniau nei lietuviškuose. Angliškoje tekstyno dalyje rasta 180, o lietuviškoje 84 sąšvelniai. Be to, angliškuose straipsniuose sąšvelnių įvairovė kur kas didesnė tiek reiškiant autoriaus poziciją, tiek panaudotų kategorijų skaičiumi, tiek atliekamomis funkcijomis. Itin gausiai vartojami modaliniai veiksmažodžiai. Abiejų kalbų straipsniuose rasta nemažai prieveiksmių, atliekančių sąšvelnių funkciją, tad jie straipsnyje nagrinėjami plačiau. Atliktas tyrimas parodė, kad kalbotyros straipsniuose anglų kalba buvo 46 atvejai (tai sudaro 35,4 % visų sąšvelnių) ir 16 skirtingų prieveiksmių, iš kurių dažniausi often (9), approximately (7), usually (6). Straipsniuose lietuvių kalba prieveiksmiais reiškiamų sąšvelnių mažiau – 31 atvejis ir 6 skirtingi prieveiksmiai, tačiau bendras skaičius siekia 36,9 % visų sąšvelnių. Dažniausi prieveiksmiai: dažnai (7), dažniausiai (7) ir beveik (6)
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33115/1/ISSN2335-8769_2010_N_54.PG_227-237.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33115
Affiliation(s): Užsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2010, nr. 54
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.92 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on May 1, 2021

Download(s)

45
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.