Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33053
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Stumbra, Saulius
Title: Katalikiškojo religingumo raiškos ankstyvojoje jaunystėje ypatumai
Other Title: The features of expression of Catholic religiosity in early youth
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2012, nr. 43(71), p. 131-134
Date: 2012
Keywords: Religija;Katalikiškasis religingumas;Liaudiškasis pamaldumas;Ankstyvoji jaunystė;Religion;Catholic religiosity;Popular piety;Early life
Abstract: Straipsnio pagrindas – mokslinis tyrimas, kurio objektas yra katalikiškojo religingumo ugdymas ankstyvojoje jaunystėje. Religingumas suvokiamas kaip daugiamatė socialinė ir psichologinė asmenybės savybė, apimanti šiuos struktūrinius komponentus: kognityvinį (žinojimas, supratimas, įsitikinimai); emocinį (jausmai, su tikė- jimu susietos emocijos, išgyvenimai); elgesio (religinė veikla, apeigos, kultas); identifikacinį (asmens tapatinimasis su tam tikra konfesija ar tikėjimu) ir normatyvinį-vertybinį (moralinės ir dorovinės normos, vertybės). Straipsnyje pateikiamos tyrimo teorinės prielaidos ir kai kurie diagnostinio empirinio tyrimo rezultatai. Taikant anketinės apklausos metodą, tyrimas buvo atliktas 2010–2011 m. m. Lietuvos gimnazijų III klasėse. Jame dalyvavo 1367 tiriamieji. Tyrimo metodai: literatūros analizė, anketinė apklausa, sintezė, abstrahavimas, statistinių programų paketas (SPSS).
Scientific study analyzing Catholic religious education in early youth was chosen as a basis for this article. Religiosity is understood here as a multidimensional social-psychological characteristic of personality that connects these structural components: cognitive (knowledge, understanding, beliefs), emotional (feelings, beliefs associated with the emotions, experiences), behavioral (religious activities, rituals, cult), identificational (belonging to confession or awareness of faith) and normative – value (moral and ethical norms, values). The article presents theoretical assumptions of the study and some of the results of the empirical diagnostic of the study. By using questionnaire method, a study was carried out in 2010–2011 school year in Lithuanian high schools (gymnasiums) among third grade students (1,367 respondents). Methods of research: analysis of literature, questioner, synthesis, abstraction.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33053
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33053
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2012, nr. 43(71)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.