Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33002
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Rakutienė, Silvija
Title: Pasaulio pabaiga ir pabaigos pasaulis jauniausios lietuvių poetų kartos kūryboje
Other Title: The end of the world and the world of the end in the Lithuanian poetry of the young generation
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2012, nr. 44(72), p. 97-110
Date: 2012
Keywords: Apokalipsė;Biblija;Lietuvių poezija;Apocalypse;Bible;Lithuanian poetry
Abstract: Straipsnyje naudojant komparatyvistinį tyrimo metodą siekiama atskleisti religinio patyrimo išgyvenimo specifiką ir universaliųjų biblinių tiesų sklaidą šiuolaikinėje lietuvių literatūroje, analizuojant apokaliptinės jausenos požymius jauniausios lietuvių poetų kartos kūryboje. Tyrimo metu jaunųjų lietuvių poetų kūryboje buvo aptikta kai kurių apokalipsės žanro bruožų (apokaliptinių nuotaikų sklaida, pasaulio pabaigos ženklų akcentavimas, žaibiška vertybių kaita, nuolatinis buvimas dievoieškos būsenoje...). Tačiau ryškus negatyvios dabarties akcentas stokoja atsvaros taško – apokalipsėms būdingą Viešpaties karalystės viziją jaunosios kartos poezijoje keičia tikėjimo krizės sukeltas nerimas dėl ateities.
This article is a comparative study, which attempts to reveal the specifics of devotional experience and the spread of universal biblical truths in contemporary Lithuanian literature, researching the texts of the youngest poets’ generation for the features of apocalyptic feelings. During the research of the texts of the young Lithuanian poets some features of apocalypse genre were detected – the spread of apocalyptic feelings, the accentuation of Doomsday signs, the change of values with blistering speed, the constant presence of the desperate state of searching for God… However, the striking negative accent on the Present lacks the leverage point – the Lord’s Kingdom vision, which is characteristic for apocalypse genre, in the poetry of the young generation is changed with the anxiety about the future, caused by a crisis of faith.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33002
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33002
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2012, nr. 44(72)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

42
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

38
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.