Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32971
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Šliužaitė, Vilma
Title: Reductionist interpretations of human experience : from modernity to postmodernity
Other Title: Žmogiškosios patirties redukcionistinės interpretacijos: nuo modernybės iki postmodernybės
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 45 (2013)
Extent: p. 21-37
Date: 2013
Keywords: Žmogiškoji patirtis;Santykis tarp patiriančio subjekto ir patiriamo objekto;„Patirtis be subjekto“;Human experience;The relationship between the experiencing subject and the experienced object;“Experience without the subject”
Abstract: René Descartes’as duoda pradžią sunkiai įveikiamam dualizmui, kuris iš esmės pakeičia filosofinę žmogiškosios patirties sampratą. Pagal šią sampratą asmuo – nedaloma sielos ir kūno vienovė – nedalyvauja pažinimo procese. Anot R. Descartes’o, kūnas neturi didelės reikšmės savęs, pasaulio ir kito žmogaus pažinime. Toks R. Descartes’o dualistinis žmogaus suvokimas lemia asmens ir pasaulio dichotomiją. Galima sakyti, kad egzistuoja skilimas tarp savimonę turinčio subjekto ir materialaus pasaulio. Mąstantis subjektas, kuris yra atskirtas nuo pasaulio daiktų, apmąsto visas būtybes kaip esančias „ten, už jo“. Toks supratimas veda į egocentrizmą ir lemia aš / kitas dichotomijos atsiradimą: kai žmogus sutinka kitą asmenį, jis tegali jį patirti kaip objektą, bet niekada kaip alter ego. Filosofijos istorija liudija, kad R. Descartes’o proto / kūno, subjekto / objekto ir aš / kitas dichotomijos padarė didžiulę įtaką filosofinei minčiai. Daugelis empiristų ir racionalistų atmeta R. Descartes’o dualizmą, pagal kurį protas ir kūnas yra dvi atskiros substancijos; vis dėlto, kalbant apie pažinimą, empiristams ir racionalistams nepavyksta išsaugoti integralaus požiūrio į asmenį ir išlaikyti žmogaus autentiško santykio su tikrove. Ir empiristai, ir racionalistai nuasmenina žmogiškąją patirtį, redukuoja ją į jutiminio patyrimo, proto ar sąmonės fabrikatą. Tokia žmogiškosios patirties samprata netenka dinaminio, santykiško charakterio – arba patiriantis subjektas lieka pasyvus patiriamo objekto atžvilgiu, arba, atvirkščiai, objektas lieka nebylus subjekto atžvilgiu. Postmodernistinės minties atstovai, kaip antai, Michelis Foucault, Jacques’as Derrida ar Richardas Rorty, neigia tokią žmogiškosios patirties sampratą. [...]
The question of human experience is essentially anthropological in its nature. That is to say, the loss of the integral vision of man inevitably leads to the reduction of the notion of experience. The aim of this article is to present a historical outline of the philosophical conception of experience seeking to demonstrate that by conceiving of dichotomies of mind-body, subject-object, and self-other, René Descartes has made a tremendous influence on the philosophical anthropology and opened the door to reductionist interpretations of human experience. Under the influence of Cartesian dualism, modernists depersonalize experience, reducing it to the ‘product’ of sense perception, reason, or consciousness, while postmodernists present the concept of so-called “experience without the subject”
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32971/1/ISSN2335-8785_2013_N_45_73.PG_21-37.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32971
http://dx.doi.org/10.7220/1392-7450.45(73).2
Affiliation(s): Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2013, nr. 45(73)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.