Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32886
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Stumbra, Saulius;Jareckaitė, Stanislava
Title: Katalikiškojo religingumo ugdymas(is) ankstyvojoje jaunystėje liaudiškojo pamaldumo muzikine raiška
Other Title: Catholic religious education in early youth through the musical expression of popular piety
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2013, nr. 46(74), p. 109-128
Date: 2013
Keywords: Katalikiškasis religingumas;Liaudiškojo pamaldumo praktikos;Muzikinė raiška;Giesmė;Giedojimas;Catholic religiosity;Practices of popular piety;Musical expression;Song;Singing
Abstract: Šiuo tyrimu siekiama atskleisti, jog katalikiškojo religingumo ugdymas(is) ankstyvojoje jaunystėje aktualizuojamas gimnazijos III klasėje į tikybos ir muzikos dalykų pamokas integravus modulį „Katalikų liaudiškasis pamaldumas“ ir sustiprinus mokinių muzikinę raišką. Straipsnyje pateikiamos problemos tyrimo teorinės-metodologinės prielaidos, aptariami 2010–2011 m. m. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijoje vykdyto pedagoginio eksperimento duomenys, atskleidžiantys tiriamųjų katalikiškojo religingumo ugdymo(si) liaudiškojo pamaldumo muzikine raiška (giesme, giedojimu) pokyčių tendencijas. Tyrime dalyvavo 25 šios gimnazijos III klasės mokiniai (12 merginų ir 13 vaikinų). Tyrimo metodai: anketavimas, rašinys, statistinė bei fenomenologinė duomenų analizė, sisteminimas, apibendrinimas.
This research aims to reveal that Catholic religious education in early youth is actualized in gymnasium III grade by the integration of the module of Catholic religious popular piety and strengthening students’ musical expression. The article presents some of the major problems of this research and its theoretical-methodological assumptions. The experiment done in 2010–2011 in Klaipėda Žemynos gymnasium and its data are discussed, revealing Catholic religious education expression through popular piety music (song, singing) and its changes in trends. The study involved 25 students of gymnasium III grade (12 girls and 13 boys). Methods of research: questionnaires, essays, statistical and phenomenological data analysis, systematization, generalization.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32886
http://dx.doi.org/10.7220/1392-7450.46(74).8
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32886
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2013, nr. 46(74)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.