Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32653
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Ivanov, Maksim
Title: “Hey, I Escaped the Ropes of Time Once More”: three readings of Jonas Mekas’s “Reminiscences of a Journey to Lithuania” based on its temporal aspects
Other Title: Trys Jono Meko „Prisiminimų iš kelionės į Lietuvą“ perskaitymai, atsižvelgiant į laikinius filmo aspektus
Is part of: OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2013, nr. 2(16), p. 115-124
Date: 2013
Abstract: Šiame straipsnyje yra pristatomi trys Jono Meko filmo Prisiminimai iš kelionės į Lietuvą skaitymo būdai, plėtojami remiantis kūriniui būdingomis laikiškumo formomis. Pirmasis perskaitymas artimas semiotiniam metodui. Čia dėmesys sutelkiamas į priešpriešas, aptinkamas užkadriniame Meko skaitomame tekste. Šio skaitymo metu yra suskliaudžiama didžioji dalis likusių filmo elementų, todėl tai – ribočiausias iš trijų perskaitymų. Antrasis perskaitymas yra psichoanalitinis. Iš esmės tai bandymas Meko filmui pritaikyti Jeffrey’o Pragerio teoriją, kuria siekiama apibūdinti psichologinės traumos, individualios laiko pajautos ir vadinamosios kompensuojamosios bendruomenės ryšius. Tokia interpretacija žiūrovui pateikia vieną iš galimybių, kaip susieti filmo pasakotojo aprašomą patirtį prieš, per ir po Antrojo pasaulinio karo su laikine kūrinio struktūra, be to, numato galimą paties žiūrovo padėtį filmo kūrimo procese. Trečiasis ir paskutinis perskaitymas yra chronotopinis. Šiuo atveju yra remiamasi Michailo Bachtino pasiūlytu metodu, kai laikiniai kūrinio aspektai nagrinėjami neatsiejant nuo erdvinių. Toks skaitymo būdas sudaro sąlygas konceptualizuoti pagrindinius pasaulėvaizdžius, atpažįstamus Prisiminimuose iš kelionės į Lietuvą. Visos šios prieigos yra pabrėžtinai dalinės ir subjektyvios. Straipsnyje pristatomi perskaitymai nepretenduoja išsemti visuminės filmo prasmės nei po vieną, nei visi drauge. Autoriaus tikslas – parodyti laikiškumo pavidalų daugį ir svarbą Meko filme, pateikti galimas traktavimo gaires.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32653
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32653
Appears in Collections:OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2013, nr. 2(16)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

50
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

60
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.