Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32328
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Navickaitė, Marija
Title: JAV lietuvių požiūris į kitataučius XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje
Other Title: The attitude of American Lithuanians towards other immigrants of the late 19th and early 20th centuries
Is part of: Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Lithuanian migration and diaspora studies. Kaunas, Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas, Versus Aureus, 2016, nr. 1 (21)
Extent: p. 63-83
Date: 2016
Note: eISSN 2351-6461
Keywords: Lietuvių emigrantai JAV;Išeivijos santykiai su seniaisiais imigrantais;Darbo santykiai su kitataučiais;Tautinės savimonės formavimasis;Lithuanians in the USA;Lithuanian‘s relations with emigrants;Attidute to other national groups
Abstract: XIX a. pabaigoje į JAV emigravę lietuviai tampa daugiatautės visuomenės dalimi. Lietuviai kuriasi šalia lenkų, italų, slovakų, žydų bei ukrainiečių (rusinų), atvykusieji jau randa šaknis įleidusias ir senųjų imigrantų – britų, airių, vokiečių, olandų – bendruomenes. Su visomis šiomis skirtingomis etninėmis grupėmis mezgasi kontaktai, kurie geriausiai atsispindi to laikotarpio Amerikos lietuvių periodinėje spaudoje. Šiame straipsnyje bandoma atskleisti JA V lietuvių santykius bei požiūrį į kitas tautines grupes XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje: analizuojami lietuvių ir lenkų santykiai, tiriama, kaip formavosi ir kito požiūris į lenkų tautinę grupę, kaip buvo žvelgiama į emigrantus iš carinės Rusijos teritorijos, pristatomi išeivijos santykiai su seniaisiais imigrantais (airiais bei amerikiečiais), taip pat lietuvių darbo santykiai su kitataučiais
In the end of 19th century Lithuanians who emigrated to United States of America become a part of multiethnic society. Lithuanians install themselves next to Poles, Italians, Slovaks, Jews and Russians. Also upon arrival they found other immigrants – British, Irish, Germans and Dutch communities. With all these different ethnic groups they establish connections which can be reflected at that time periodicals. This article analyzes USA Lithuanian’s relationship and attitude to other national groups of the Late 19th and Early 20th Centuries: relationship between Lithuanians and Poles, attitude towards emigrants from Tsarist Russia territory and older emigrants (Irish and Americans), also Lithuanian‘s relations with emigrants in the context of work relationship
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32328/1/ISSN2351-6461_2016_N_1_21.PG_63-83.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32328
Affiliation(s): Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2016, nr. 1(21)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

619
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

142
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.