Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32189
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Griciūtė, Aušra
Title: Ryšių tarp psichinio atsparumo ir palaikančios socialinės aplinkos (mokykloje, namuose) tyrimas 5–7 ir 8–10 klasių mokinių grupėse
Other Title: Research of associations between resilience and supporting social environment at school and home in 5-7 and 8-10 grade students groups
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2010, [Vol.] 6, p. 67-83
Date: 2010
Keywords: Paaugliai;Psichinis atsparumas;Palaikanti socialinė aplinka mokykloje ir namuose;Adolescents;Resilience;Supporting social environment at school and home
Abstract: Ryšių tarp psichinio atsparumo ir palaikančios socialinės aplinkos (mokykloje, namuose) tyrimas 5–7 ir 8–10 klasių mokinių grupėse Problema. Siekiant geriau suprasti paauglių psichinio atsparumo formavimosi procesą išorinės aplinkos poveikio kontekste, šiame tyrime analizuojamas ir lyginamas paauglių psichinio atsparumo ryšys su palaikančios socialinės aplinkos mokykloje ir namuose įvertinimais. Pagrindinis tyrimo tikslas – aprašyti ryšio tarp psichinio atsparumo ir palaikančios socialinės aplinkos (mokykloje, namuose) ypatumus 5–7 ir 8–10 klasių mokinių grupėse. Metodikos. Psichinio atsparumo skalė paaugliams (Resilience Scale for adolescents READ, O. Hjemdal). Pagal skalę įvertinamas bendras psichinio atsparumo ir penkių veiksnių raiškos lygis: asmeninės kompetencijos, socialinės kompetencijos, struktūravimo stiliaus, socialinių resursų, šeimos sutelktumo. Palaikančios socia linės aplinkos skalė (PSAS), susidedanti iš dviejų subskalių, skirtų palaikančiai socialinei aplinkai mokykloje (PSA-M) ir namuose (PSA-N) įvertinti. Socialinės-demografinės mokinių charakteristikos. Tyrimas atliktas 2008 m. birželio mėnesį trijose Kauno miesto mokyklose. Statistinei analizei panaudoti 255 (129 merginų, 126 vaikinų) mokinių atsakymai: 5–7 klasių (n=122) ir 8–10 klasių (n=133). Rezultatai, išvados. Nustatyta, kad 5–7 ir 8–10 klasių mokiniai, gyvenantys labiau palaikančioje socialinėje aplinkoje, pasižymi didesniu psichiniu atsparumu, bet 8–10 klasių mokinių grupėje ryšiai tarp psichinio atsparumo ir palaikančios socialinės aplinkos įvertinimų yra stipresni, palyginti su atitinkamais ryšiais 5–7 klasių mokinių grupėje. Pagal palaikančios socialinės aplinkos įverčius (PSAS, PSA-M, PSA-N) galima prognozuoti 5–7 ir 8–10 klasių mokinių psichinį atsparumą ir atskirus psichinio atsparumo veiksnius. PSA-N ryšys su 5–7 ir 8–10 klasių mokinių bendru psichinio atsparumo įvertinimu yra stipresnis, palyginti su atitinkamu ryšiu tarp PSA-M ir psichinio atsparumo. Tyrimo metu gauti duomenys padės geriau suprasti paauglių psichinio atsparumo formavimosi procesą pagal artimiausią palaikančią socialinę aplinką bei gali būti pritaikomi rengiant prevencines programas.
Background and Purpose. For a better understanding of the formation process of adolescents’ resilience, in context with environmental effects, this study analizes the connection between resilience and a supporting social environment at school and home. The main purpose of the study described the relationship between resilience and a supporting social environment (school and home) in groups of students in grades 5-7 and grades 8-10. Method. The Resilience Scale for Adolescents (READ, author O. Hjemdal) was used. This scale was formed to calculate general level of resilience and five factors of resilience: personal competence, social competence, structured style, social recourses and family cohesion. The Supporting Social Environment Scale (SSES) was also used, consisting of two subscales: supporting social environment at school (SSE-S) and at home (SSE-H). The study was conducted in June 2008 in three schools in Kaunas city. The sample consisted of 255 (129 females and 126 males) students in the 5-7 grade (n=122), and the 8–10 grade (n=133). Results. It was found that 5-7 graders and 8-10 grade students, who were more supported in their social environment, had higher resilience, but the association between resilience and support of social environment was stronger in the 8-10 grade student group. Supporting social environment (SSES, SSE-S and SSE-H) can be a predictor in 5-7 grade and 8-10 grade student groups for general estimation of resilience and for all five factors of resilience. The connection between SSE-H and resilience in 5-7 grade and 8-10 grade student groups is stronger compared to the corresponding relationship between SSE-S and resilience. Conclusion. Survey data will contribute to a better understanding of the formation process of adolescent resilience, in context with a supporting social environment at school and home, and can be adapted to the development of preventive programs.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32189
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32189
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2010, [vol.] 6

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on May 1, 2021

Download(s)

28
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.