Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32164
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Ališauskienė, Milda
Title: Moderniosios religijos formavimosi prielaidos, raiška ir ypatumai
Other Title: Premises for the emergence, manifestation and peculiarities of modern religion
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, nr. 1(2)
Extent: p. 85-99
Date: 2010
Keywords: Religijos sociologija;Tradicinė religija;Modernioji religija;Sociology of religion;Traditional religion;Modern religion
Abstract: Šio straipsnio tikslas – ištirti, kaip religija reiškiasi modernioje visuomenėje. Siekdama minėto tikslo, autorė pasitelkia religijos sociologijos klasikų Roberto Bellaho, Thomaso Luckmanno ir šiuolaikinių religijos sociologų Steve’o Bruce’o, Paulo Heelaso, Grace Davie, Ronaldo Ingleharto ir Zygmunto Baumano darbų apie tradicinės ir moderniosios religijos skirtį analizę. Remdamasi šių religijos sociologų darbų analize, autorė aptaria moderniosios religijos formavimosi prielaidas, jos raišką ir ypatumus evoliuciniu požiūriu, lygindama šią religijos formą su tradicine religija. Atlikta religijos sociologų darbų apie moderniąją religiją analizė leidžia sukurti teorinį idealiųjų tradicinės ir moderniosios religijos tipų modelį, kuris galėtų būti taikomas empiriniuose šiuolaikinio religingumo tyrimuose
The article discusses the premises for the emergence of modern religion, its manifestation and peculiarities. The analysis of the ideas of the classics of sociology of religion such as Robert Bellah and Thomas Luckmann and contemporary sociologists Grace Davie, Cose Casanova, Steve Bruce, Zygmunt Bauman, Paul Heelas and Ronald Inglehart leads author to conclude that the premises for the emergence of modern religion are structural, value-related and ideological. The main differences between traditional and modern religion can be found in the social contexts. Modern religion is an individually constructed social phenomenon existing in the social context where public religions are important actors. Analyzing the scholars’ works on relation, the author constructs a scheme of ideal types of traditional and modern religion, compares them and draws guidelines for the study of contemporary religious phenomena
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32164/1/ISSN2335-8777_2010_N_1_2.PG_85-99.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32164
Affiliation(s): Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2010, nr. 1(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.