Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32088
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Johnson, Nicole;Dinsmore, Julie A.;Hof, David D.
Title: The relationship between college students’ resilience level and type of alcohol use
Other Title: Studentų atsparumo lygmens ir alkoholio vartojimo ypatumų sąsajos
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2011, [Vol.] 8, p. 67-82
Date: 2011
Keywords: Addiction;Resilience;Alcohol;Priklausomybė;Atsparumas;Alkoholis
Abstract: Outcome research regarding the level of college student alcohol use (Johnston, O’Malley, Bachman, 2002; Engs, Hanson, 1999; Hersh, Hussong, 2006; Knight et al., 2002) suggests that these studies may mask a more complex relationship between different levels of alcohol use and the psychosocial characteristics of the user. However, there have been few studies that have explored the relationship between level of use and particular psychosocial traits (White, Jamieson-Drake, Swartzwelder, 2002). Purpose. The purpose of this study is to examine the relationship in a college student population between the psychological trait of resilience and the following five different levels of alcohol use: binge drinking, heavy drinking, moderate drinking, light drinking, and abstinence from drinking. Material and methods. Responses by a sample of 88 male and female volunteer college students on the Connor-Davidson Resilience Scale (Connor, Davidson, 2003) and a researcher-developed survey of alcohol use were compared to determine the relationship between resilience level and alcohol consumption level. Results. A significant negative correlation was found between resilience level and alcohol consumption level. Female mean resiliency scores (M = 73.56) were significantly lower than male mean resiliency scores (M = 77.84). One-half of students were abstainers and one-fourth rated themselves to be heavy or binge drinkers. Results would suggest that students who drink struggle to moderate their alcohol consumption and that college personnel can use resilience factors as a framework to design both preventative and intervention services, with special focus on building resilience factors in the female population.
Tyrimuose, kuriuose analizuojamos studentų alkoholio vartojimo pasekmės (Johnston, O’Malley, Bachman, 2002; Engs, Hanson, 1999; Hersh, Hussong, 2006; Knight et al., 2002), dažnai teigiama, kad alkoholio vartojimas gali maskuoti gerokai sudėtingesnę skirtingo alkoholio vartojimo lygmens ir psichologiniųsocialinių jį vartojančio asmens charakteristikų sąveiką. Tačiau tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjamos alkoholio vartojimo sąsajos su konkrečiomis psichosocialinėmis charakteristikomis, yra nedaug (White, Jamieson-Drake, Swartzwelder, 2002). Šio tyrimo tikslas yra įvertinti studentų psichologinio atsparumo bruožo sąsajas su penkiais skirtingais alkoholio vartojimo lygiais: visišku alkoholio nevartojimu, labai retu vartojimu (apie 1 kartą į mėnesį), vidutiniu vartojimu (ne daugiau nei du standartiniai alkoholio vienetai per dieną vyrui ir ne daugiau kaip vienas moteriai), intensyviu vartojimu (didesnis nei vidutinis alkoholio vartojimas per visą savaitę) ir alkoholio vartojimu užgėrimais. Metodika. Siekiant atskleisti alkoholio vartojimo ir psichologinio atsparumo sąsajas, tyrime analizuojami 88 savanorių studentų, vyrų ir moterų, atsakymai pagal Connor-Davisono atsparumo skalėje pateiktus klausimus (Connor, Davidson, 2003) ir tyrimo autorių sukurtą klausimyną, skirtą įvertinti alkoholio vartojimo ypatumus. Tyrimo rezultatai atskleidė reikšmingas neigiamas atsparumo lygmens ir alkoholio vartojimo intensyvumo sąsajas. Moterų vidutinis atsparumo įvertis (M = 73,56) buvo statistiškai reikšmingai mažesnis nei vyrų (M = 77,84). Maždaug pusė tirtų studentų save priskyrė abstinentams, apie ketvirtadalis save apibūdino kaip vartojančius alkoholį labai intensyviai ar geriančius užgėrimais. Išvados. Tyrimo rezultatai rodo, kad gana didelei daliai alkoholį vartojančių studentų reikia padėti normalizuoti vartojimo intensyvumą. Aukštosios mokyklos personalas gali panaudoti atsparumo faktorių kaip gaires kuriant tiek alkoholio vartojimo prevencijos, tiek intervencijos paslaugas. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas moterų atsparumo stiprinimui.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32088
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32088
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2011, [vol.] 8

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

100
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

122
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.