Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32083
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Šerpetis, Kęstutis
Title: Imperija ir globalizacija naujojoje pasaulinėje tvarkoje
Other Title: Empire and globalization in the new global order
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2009, [T.] 5, p. 7-28
Date: 2009
Keywords: Imperija;Globalizacija;Pasaulinė tvarka;Empire;Globalization;New global order
Abstract: Šaltojo karo pabaiga ir dvipolės pasaulinės tvarkos žlugimas esmingai keičia tarptautinės sistemos konfigūraciją bei funkcinę jos paskirtį. Kita vertus, globalinės politikos tapsmas sąlygoja adekvačių viršnacionalinio valdymo struktūrų formavimo būtinybę. Egzistuojančių tarptautinių organizacijų funkcinė redukcija ir nacionalinių valstybių galių erozija įsakmiai kelia naujų struktūrinių politinių formų paieškos uždavinius. Plačiame politologinių tyrimų lauke pastarąjį dešimtmetį išsiskiria imperiologijos pakraipa, nagrinėjanti istorinių imperinių darinių specifinius ir universaliuosius bruožus, koreliuojančius su moderniai politinei realybei aktualiomis problemomis. Originaliu konceptualiu, filosofiniu, sociologiniu ir istoriniu turiniu pasižyminti knyga – 2000 m. išleista A. Negri ir M. Hardto „Imperija“, nors jos autoriai neomarksistiškai angažuoti, atveria produktyvią metodologinę galimybę ne tik permąstyti tolesnį valstybių pajėgumą visavertiškai dalyvauti pasaulinėje politikoje vien turimos galios pagrindu, kurios alternatyva pateikiama šioje publikacijoje. Mūsų požiūriu, ne mažiau esmingos šio darbo implikacijos, provokuojančios imperinę Europos ateitį, t. y. atveriančios galimybę pagrįstai interpretuoti ES plėtrą kaip imperinių tradicijų demokratinio konteksto, viršnacionalinio identiteto bei korektiško ir subalansuoto politinės integracijos gilinimo būdą.
In present article there is described a variety of the Empire concepts as a basic constructions of the new international order in XXI century. The mainattention is maximized on complex theory of Italian and American thinkers A.Negri and M. Hardt about global Empire as universal political reality. In the analysis there is stressed an heuristical and prognostical significance, its interpretations for the understanding of European Union as a cosmopolitan empire possibility. The essay also examines causes and conflicts in the modern international relations for quasi-states and failed states. Global regulations and control for similar contradictions solution may be productive in empires organizational political context.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32083
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32083
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2009, [t.] 5

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

252
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

222
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.