Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32036
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFroiland, John Mark
dc.date.accessioned2016-09-30T08:36:04Z
dc.date.available2016-09-30T08:36:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn2345-024X
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/32036
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/32036-
dc.description.abstractBackground. The bioecological model of human development indicates that there are multiple layers of factors influencing child development (Bronfenbrenner, Morris, 2006). Purpose. This study investigated the effects of community locale, neighborhood social organization, utilization of community cognitive developmental resources, and home literacy on early childhood cognitive skills. Material and methods. Hierarchical linear regression was employed with a nationally representative sample of kindergarten children from across the USA. This enabled an examination of the effects of community locale (urban, suburb/large town, and small town/rural) on neighborhood social organization, as well as the effect of social organization on early cognitive skills (a composite of individually administered early reading, math and general knowledge scales), above and beyond the effects of accessing community cognitive developmental resources (e.g., concerts, zoos, aquariums, museums, and libraries) and home literacy (e.g., parent-child shared reading). Multiple statistical controls were utilized, including race/ethnicity status, gender, and family SES. Results. Neighborhood social organization was lower in urban areas and social organization positively predicted early cognitive skills; however, family SES was the strongest predictor of social organization, indicating that dwelling in an urban area was only a notable disadvantage for families of lower income. Small town/rural residence was directly associated with lower cognitive skills, but this effect is partially mitigated by the higher levels of social organization in small town/ rural neighborhoods. Conclusions. Because contextual effects on cognitive skills were above and beyond the positive effects of parental involvement and SES, the importance of the contextualized support of child development is discussed.en_US
dc.description.abstractMokslinė problema. Pagal bioekologinį žmogaus vystymosi modelį, vaiko vystymąsi veikia įvairių lygmenų veiksniai (Bronfenbrenner, Morris, 2006). Tikslas. Tyrimu nagrinėjama vietos bendruomenės, gyvenamojo rajono socialinės organizacijos, bendruomenės kognityvinio vystymosi išteklių ir raštingumo ugdymo namų aplinkoje reikšmė ankstyviesiems vaiko kognityviniams įgūdžiams. Metodika. Tyrime taikoma hierarchinė tiesinė regresija, analizuojama reprezentatyvi JAV vaikų darželius lankančių vaikų imtis. Vertinama gyvenamosios vietovės (miestas, priemiestis / didelis miestas, nedidelis miestas / kaimas) reikšmė gyvenamojo rajono socialinei organizacijai, taip pat socialinės organizacijos reikšmė ankstyviesiems kognityviniams įgūdžiams (įgūdžiai vertinami apibendrinant individualiai atliktų ankstyvųjų skaitymo, matematikos ir bendrųjų žinių testų skales), atsižvelgiant į bendruomenei prieinamus kognityvinio vystymo išteklius (pvz., koncertus, zoologijos sodus, akvariumus, muziejus, bibliotekas) ir raštingumo ugdymą namų aplinkoje (pvz., tėvų ir vaikų bendrą skaitymą). Atliekant statistinę analizę atsižvelgiama į rasę / etniškumą, lytį, šeimos socialinį-ekonominį statusą. Rezultatai. Gyvenamųjų rajonų socialinė organizacija buvo mažiau palanki kaimo vietovėse, socialinės organizacijos pobūdis savo ruožtu prognozavo ankstyvuosius kognityvinius įgūdžius. Tačiau šeimos socialinis-ekonominis statusas buvo stipresnis prognozinis veiksnys, numatantis socialinę organizaciją, – tai rodo, kad gyvenimas kaimo vietovėse yra ypač nepalankus šeimoms, turinčioms mažas pajamas. Gyvenimas mažuose miestuose ar kaime buvo tiesiogiai susijęs su prastesniais ankstyvaisiais kognityviniais įgūdžiais, tačiau ši sąsaja buvo silpnesnė tais atvejais, kai mažo miesto ar kaimo socialinė organizacija buvo geresnė. Išvada. Tyrimas atskleidė, kad kontekstas yra reikšmingas veiksnys, prognozuojantis vaiko ankstyvuosius kognityvinius gebėjimus, nepriklausomai nuo raštingumo lavinimo namuose ar šeimos socialinio-ekonominio statuso. Straipsnyje aptariama kontekstualizuotos pagalbos vaiko vystymuisi reikšmė.lt_LT
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofInternational journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2011, [Vol.] 9, p. 29-42en_US
dc.rightsSutarties data 2012-11-06, nr. A1210, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectUrban environmentsen_US
dc.subjectRural environmentsen_US
dc.subjectNeighborhoodsen_US
dc.subjectCognitive developmenten_US
dc.subjectParental involvementen_US
dc.subjectElementary school studentsen_US
dc.subjectMiesto aplinkalt_LT
dc.subjectKaimo aplinkalt_LT
dc.subjectGyvenamasis rajonaslt_LT
dc.subjectKognityvinis vystymasislt_LT
dc.subjectTėvų įsitraukimaslt_LT
dc.subjectPradinės mokyklos mokiniailt_LT
dc.titleExamining the effects of location, neighborhood social organization, and home literacy on early cognitive skills in the United Statesen_US
dc.title.alternativeVietovės, gyvenamojo rajono socialinės organizacijos ir raštingumougdymo namų aplinkoje reikšmė ankstyviesiems vaikų kognityviniams įgūdžiams Jungtinėse Amerikos Valstijoselt_LT
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc159.9 Psichologija / Psychology
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2011, [vol.] 9
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

69
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.