Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31986
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Žukauskaitė, Irena;Bagdžiūnienė, Dalia
Title: Informacijos įgijimo skirtumai tarp mentorius turėjusių ir jų neturėjusių naujų darbuotojų
Other Title: The difference of information acquisition between new employees’ who had and who had no mentors
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2012, [Vol.] 10, p. 9-26
Date: 2012
Keywords: Nauji darbuotojai;Socializacija organizacijoje;Informacijos siekimas;Mentorius;New employees;Organizational socialization;Information seeking;Mentor
Abstract: Problema. Siekiant paspartinti naujų darbuotojų socializaciją organizacijoje, pradėta jiems skirti mentorius. Tačiau skirtingų tyrimų išvados apie mentorystės naudą naujų darbuotojų ankstyviesiems socializacijos rezultatams nėra vienareikšmės: vieni tyrėjai teigė, kad mentorius užtikrina geresnius socializacijos rezultatus, kiti tokių dėsningumų nenustatė. Šio darbo tikslas – palyginti, kuo skiriasi mentorius turėjusių ir mentorių neturėjusių naujų darbuotojų įgyta informacija socializacijos metu. Metodika. Tyrime dalyvavo 373 šešiose stambiose, padalinių visoje Lietuvoje turinčiose organizacijose, klientų aptarnavimo ar vadybos darbą dirbantys nauji darbuotojai (jų vidutinė darbo trukmė 1–3,5 mėn.). 232 asmenys (62,20 %) dirbo organizacijose, kur naujokams skiriami mentoriai. Tiriamieji užpildė E. W. Morrison (1995) turimos informacijos apie organizaciją klausimyno elektronines arba popierines formas, papildomai jų buvo prašoma parašyti, kas šią informaciją suteikė, kokios informacijos jiems trūksta, ir nurodyti sociodemografines charakteristikas. Rezultatai. Per pirmus tris mėnesius nauji darbuotojai daugiausiai įgyja referentinės, o labiausiai stokoja įvertinimo informacijos. Mentorius turėję nauji darbuotojai sukaupia daugiau normatyvinės ir organizacinės informacijos, palyginti su tais darbuotojais, kuriems mentoriai nebuvo skiriami. Mentorius suteikia daugiau kaip 50 % naujokui reikiamos techninės ir referentinės informacijos, daugiau kaip 40 % normatyvinės, organizacinės informacijos, nors ta pati informacija gali būti gaunama iš skirtingų šaltinių. Kai mentoriaus nėra, vadovas suteikia naujokams daugiau informacijos pagal visas analizuojamas kategorijas, nei tais atvejais, kai naujiems darbuotojams paskiriamas mentorius. Bendradarbių kaip informacijos šaltinių svarba nekinta, nepriklausomai nuo to, ar naujokui skiriamas mentorius, ar ne. Išvados. Mentoriaus skyrimas naujiems darbuotojams – svarbi personalo valdymo priemonė, ryškiai sumažinanti darbo krūvį vadovams ir užtikrinanti būtinos informacijos perteikimą naujokams.
Background. The mentorship becomes a wildly used measure of personnel management seeking to accelerate the socialization of new employees. Yet the studies provide contradictory results about the effectiveness of mentorship in this process. The aim of the paper is to analyse the difference in acquisition of information between new employees who had and who had no mentors during the organizational socialization. Methods. The study took part in six large organizations, having subdivisions in different regions of Lithuania. 373 newly recruited employees, working in customer service or managerial positions participated in the study. 232 new employees (62.2%) had mentors during trial period. Newcomers filled in the questionnaires evaluating amount and sources of different information (Morrison, 1995), the information they lack and sociodemographic characteristics. Results. New employees acquire much referent information and lack appraisal informatikon during the trial period. Newcomers who had mentors possessed more normative and organizational information comparing with those employees who had no mentors. The mentor provides more than 50% of technical and referent information and more than 40% of normative and organizational information. Direct executive gives significantly more information for new employees who had no mentors, while the amount of information which was derived from co-workers or which was found by a new employee him/herself did not differ. Conclusion. The appointment of a mentor is an important personnel management tool, minimizing the workload of the executive and assuring the imparting of primary information for newcomers.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31986
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31986
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2012, [vol.] 10

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.