Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31977
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Kelerytė, Vaida;Mažylis, Liudas;Jurgelionytė, Aušrinė
Title: Referendumai kaip politinės sistemos konsolidacijos bei autoritarinio režimo legitimacijos instrumentas : šešių pokomunistinių valstybių kontekstas
Other Title: Referenda as a tool of consolidation of political system and legitimating authoritarian regime: context of six post-communist countries
Is part of: Politikos mokslų almanachas [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 8 (2010)
Extent: p. 43-62
Date: 2010
Keywords: Tiesioginė demokratija;Referendumai;Pokomunistinės valstybės;Konsolidacija;Legitimacija;Direct democracy;Referenda;Post-communist countries;Consolidation;Legitimacy
Abstract: Išanalizuotas referendumų procesas šešiose pokomunistinėse valstybėse – Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Moldovoje ir Ukrainoje. Pasiūlyta šiose valstybėse vykusių referendumų klasifikacija: plebiscitai, konstituciniai, ratifikaciniai bei rutininiai politiniai. Abchazijos, Pietų Osetijos, Kalnų Karabacho ir Padnestrės teritorijose vyko pasaulinės bendruomenės nepripažinti separatistiniai referendumai. Dviem – Azerbaidžano ir Baltarusijos – atvejais referendumais buvo pasinaudota autokratiniams režimams konsoliduoti. Formaliai šiuos referendumus priskirti „konstituciniams“ nebūtų adekvatu, jie veikiau tinka būti kategorizuoti kaip tam tikri „azijinių“ referendumų potipiai. Papildant įprastinę „tranzitologinę“ logiką, pasitelkiama civilizacinė teorinė prieiga, „persidengiančių civilizacinių erdvių“ koncepcija, padedančios teisingiau suvokti Rytų Europos valstybių erdvėje vykstančius procesus
Referendum processes in the six post-communist countries – Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine – have been analyzed. Classification of the referenda into categories, such as plebiscites, constitutional referenda, ratification referenda, and that of ratification, of political routine, has been proposed. Separatist referenda organized in the Republic of South Ossetia, Abkhazia, Nagorno-Karabakh and Transnistria have not been recognized by international community. In the two cases, Azerbaijan and Belarus, referenda were used for a for constitutional amendments consolidating authoritarian regimes. Formal attribution of them to the simply “constitutional” would be inadequate; they rather should be categorized as sub-type of “Asian” referenda. Renewing traditional “transitional” logic, civilization theoretic approach, concept of “bridging civilization spaces” has been utilized in order to more adequate perception of processes within East European space
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31977
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31977/1/2335-7185_2010_V_8.PG_43-62.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31977
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Viešojo administravimo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2010, [t.] 8
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.78 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

88
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

88
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.