Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31909
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Justickis, Viktoras;Valickas, Gintautas;Petkevičiūtė-Barysienė, Dovilė
Title: Inkaro efekto pasireiškimas skiriant laisvės atėmimo bausmę
Other Title: The manifestation of anchoring effect on imprisonment sentence
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2012, [Vol.] 11, p. 133-154
Date: 2012
Keywords: Inkaro efektas;Sprendimo priėmimas;Laisvės atėmimo bausmės skyrimas;Anchoring effect;Decision making;Imprisonment sentence appointment
Abstract: Mokslinė problema. Remiantis atliktais inkaro efekto tyrimų rezultatais tvirtinama, kad teisėjų sprendimai, kokios trukmės laisvės atėmimo bausmę skirti, gali būti priimami šališkai dėl visiems žmonėms būdingų mąstymo ypatumų, o ne dėl korupcijos ar piktavališkumo. Tačiau per beveik 4 dešimtmečius trukusius inkaro efekto tyrimus, mažai dėmesio kreipta į inkaro poveikį skiriant laisvės atėmimo bausmę. Kadangi laisvės atėmimo bausmės skyrimas reikšmingas tiek kaltinamajam, tiek kitiems asmenims, tiek visai visuomenei, svarstoma apie inkaro efekto tyrimų pritaikomumą realiems bausmės skyrimo sprendimams. Straipsnio tikslas – pristatyti inkaro efektų tyrimų rezultatus, svarbius skiriant laisvės atėmimo bausmę, atskleisti jų privalumus ir trūkumus bei pasiūlyti naujas tyrimų kryptis. Tyrimo metodu pasirinkta mokslinės literatūros apžvalga ir analizė. Rezultatai. Viena vertus, tyrimai rodo galimą kelių inkarų tipų (atsitiktinių ir aplinkos pasiūlytų), teisėjų nuotaikos bei jų turimos patirties įtaką inkaro efektui skiriant laisvės atėmimo bausmę. Kita vertus, išryškėja tyrimų ribotumai: keli inkarai, veikiantys tą patį sprendimą, buvo tirti atskirai; nepaisyta su inkaru pateikiamos informacijos (pvz., advokato baigiamosios kalbos); tyrimams naudota tik standartinė inkaro efekto tyrimo procedūra; netirta, kaip išsamiai analizuojamas pateiktas inkaras bei inkarą pateikiančio asmens įtaka. Išvados. Nurodomos tolesnių tyrimų perspektyvos: ištirti kelių inkarų tipų sąveiką, prokuroro ir advokato baigiamųjų kalbų ir jų sąveikos poveikį, palyginti standartine ir bazine procedūra tiriamų atsitiktinių inkarų efektus, ištirti inkaro detalizavimo bei inkarą pateikiančio asmens socialinio statuso įtaką inkaro efekto pasireiškimui skiriant laisvės atėmimo bausmę.
Background. It appears from the anchoring effect studies that the imprisonment sentence can be appointed arbitrarily because of the cognitive characteristics, not because of corruption or nuisance. However, compared with nearly 4 decades of research on the anchoring effect, its impact on the imprisonment sentence received relatively little attention. Since the severity of a imprisonment sentence is important both to the individual and society, we discuss the applicability of the amounted knowledge on the anchoring effect to the real sentencing decisions. Purpose – to present the results of the studies of the anchoring effect relevant to the imprisonment sentence, to reveal their strengths and weaknesses, and suggest new research directions. The method of this paper – literature review and analysis. Results. Research shows the potential influence of several types of anchors (accidental, environmentally suggested), mood and experience of the judge. Nevertheless, research has limitations: different types of anchors acting in one judgment have been investigated separately, only standard anchoring procedure has been used, anchor consistent information (e. g. attorney’s closing speech) has been ignored as well as the amount of thought given to anchor, and influence of a person providing the anchor. Conclusions. We suggest future research perspectives: taking into account the specifics of the sentencing situation, investigate the interaction of different types of anchors, explore the influence of both defence and prosecution attorneys’ closing speeches and their interaction, compare accidental anchor’s effects using standard and basic procedures, examine the elaboration of the anchor and social status of the person providing it.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31909
http://dx.doi.org/10.7220/1941-7233.11.7
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31909
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2012, [vol.] 11

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

44
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.