Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31801
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLaukaitytė, Regina
dc.date.accessioned2016-09-15T10:52:50Z
dc.date.available2016-09-15T10:52:50Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn2335-8734
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/31801
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/31801-
dc.description.abstractTyrinėtojai jau yra analizavę įvairius Kauno rusų bendruomenės istorijos aspektus ir tiesiogiai tam skirtuose, ir tautinių mažumų problematiką atspindinčiuose darbuose. Iki šiol paskelbti tyrimai rodo didžiausią susidomėjimą rusų kultūriniu paveldu, visuomeniniu gyvenimu 1918–1940 m. laikotarpiu1. Nors kai kuriuose darbuose neapeinama ir religinė problematika, integracijos bei asimiliacijos procesai, vis dėlto specialiai šie klausimai dar tyrinėtini. Apie stačiatikių cerkvių istoriją daugiau galima sužinoti iš XIX a. skirtų darbų2, tuo tarpu sovietinio ir pastarojo posovietinio laikotarpio istorijos faktai kol kas aptinkami publicistikoje. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti Kauno stačiatikių bendruomenės raidą XIX–XX a. ir aptarti kai kuriuos joje vykusius integracijos į miesto bei šalies gyvenimą procesus. Stačiatikių integracijos procesus Lietuvoje XX a. nulėmė jų izoliavimas nuo Rusijos, kur jų Bažnyčia buvo persekiojama ir naikinama. Būdinga, kad Lietuvos valstybė nei 1918–1940 m., nei po 1990–ųjų nesiėmė prievartinių priemonių stačiatikių integracijai paspartinti (vyskupija liko Maskvos patriarchijos jurisdikcijoje, pamaldos vyksta senąja slavų kalba). Kauno stačiatikių bendruomenę, suprantama, sudarė įvairių politinių pažiūrų žmonės, tačiau šios Bažnyčios vadovybė tarpukariu ir parapijos klebonai 1990 m. lūžio laikotarpiu deklaravo lojalumą Lietuvos valstybingumui, suvaidindami pozityvų vaidmenį pilietiniam bendruomenės integravimui.lt_LT
dc.description.abstractThe article reviews the history of Kaunas Orthodox society in the 19th and 20th centuries by giving the most important facts of the historical development of the society and encyclopedic data about the Orthodox Churches. The first Orthodox parish was established relatively late, in 1824, when the Jesuit monastery church, closed by the tsarist government, was turned into the Orthodox Church. The late coming of Orthodoxy into the ethnic Lithuania was defined by the fact that there were no local Orthodox people, whereas the number of arrived Orthodox officials remained small for a long time. In Vilnius, several uniate churches were working and the monastery of the Holy Ghost retained links with the Orthodox culture of the Grand Duchy of Lithuania. Kaunas, differently form Vilnius, did not have any Orthodox heritage, thus the tsarist government had to build the whole church structure. In the 19th century, 16 Orthodox Churches were opened in the city, although the number does not reveal the fast growth of Orthodox dwellers. In 1824-1884, one parish was active and in 1884-1915, two parishes were already working. The rest of the Orthodox Churches belonged to the military regiments or were established in such state institutions as schools, hospital and prison. For nearly one hundred years, Kaunas was an administrative centre of Orthodox Church. In 1843-1915, it held a secondary position (a curate of Vilnius archbishop had a residence in the city), whereas in 1923-1939, the provisional capital of Lithuania became the centre of Lithuanian Orthodox bishopric. The article analyzes such aspects of Orthodox integration as civil orientation and “Lithuanianizing”. In Lithuania, Orthodoxy did not become a religion of local people. The integration processes of Orthodoxy in the 20th century were defined by their isolation from Russia which pursued the politics of persecution and elimination of the Orthodox Church. It should be noted that Lithuania did not force the inducement of Orthodox integration neither in 1918-1940, nor after 1990 (the bishopric remained within the jurisdiction of Moscow Patriarchy and the mass is held in the old Slavonic language). Kaunas Orthodox Society consisted of people with varied political views. Nevertheless, the heads of the church during the inter-war period and parish priests in the turning point of 1990 declared their loyalty to the Lithuanian statehood enhancing civil integration of the society.en_US
dc.language.isolten_US
dc.relation.ispartofKauno istorijos metraštis, 2008, nr. 9, p. 89-106lt_LT
dc.rightsSutarties data 2010-12-23, nr. A1020, prieinamas VDU intranete iki 2015-12-31lt_LT
dc.subjectStačiatikiailt_LT
dc.subjectBendruomenėlt_LT
dc.subjectKaunaslt_LT
dc.subjectOrthodoxen_US
dc.subjectSocietyen_US
dc.titleKauno stačiatikių bendruomenė XIX–XX a.lt_LT
dc.title.alternativeKaunas Orthodox society in the 19th and 20th centuriesen_US
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc94(474.5) Lietuvos istorija / Lithuanian history
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2008, nr. 9
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

211
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.