Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31774
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Ališauskienė, Milda;Markauskaitė, Gintarė
Title: Religinės įvairovės reprezentavimas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje
Other Title: Representation of religious diversity in Lithuanian online media
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus leidykla, 2014, nr. 5(1)
Extent: p. 65-83
Date: 2014
Note: ISSN 2335-8777 (online)
Keywords: Religinė įvairovė;Reprezentacija;Žiniasklaidos vaidmuo;Religinės bendruomenės Lietuvoje;Religious diversity;Representation;Role of media;Religious communities in Lithuania
Abstract: Straipsnyje analizuojama religinės įvairovės reprezentavimo Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje problema. Pirmoje straipsnio dalyje aptariama žiniasklaidos įtaka viešosios nuomonės formavimo procese ir religinės įvairovės reprezentavimo problematika žiniasklaidoje. Antroje dalyje nagrinėjama Lietuvos katalikų bažnyčios reprezentacija, įvairių kitų „tradicinių“ ir „netradicinių“ religinių bendruomenių bei naujųjų religinių judėjimų žiniasklaidos kuriamas paveikslas. Remiantis empirinio tyrimo duomenimis, galima teigti, kad Lietuvoje populiarioje internetinėje žiniasklaidoje labai dažnai publikuojami religinės tematikos straipsniai, kuriuose trūksta analitiškumo ir pagrįstos argumentacijos. Taip pat tyrimo rezultatai parodė, kad pasirinkti internetiniai naujienų portalai dalyvauja vyraujančios religinės bendruomenės, kuri skleidžia dominuojančias religines vertybes, nuostatas ir palaiko religinės hegemonijos procesą, reprezentacinėje politikoje. Įvairios naujųjų religinių judėjimų ir kitų „netradicinių“ religinių bendruomenių reprezentacijos dažniausiai yra neigiamos, stereotipizuojančios ir kupinos subjektyvių vertinimų bei argumentacijos
This paper analyzes the issue of the representation of religious diversity in Lithuanian online media. The first part of the article represents the media’s influence on the formation of public opinion. Also, it describes the most important issues of religious diversity representation in the media. The second part reveals the aspects of media representations of the Lithuanian Catholic Church, other traditional and non-traditional religious communities, and new religious movements. According to the empirical data, it can be stated that very popular online media in Lithuania frequently presents information that is negative, stereotypical and lacks objectivity about various issues related to religious diversity. The empirical data also showed that the analyzed online news portals are in favor of mainstream religious community representational politics that spread dominant religious values, attitudes and contribute to the existence of religious hegemony. However, representations of various new religious movements and other non-traditional religious communities are mostly negative, stereotypical and full of subjective judgments and argumentation
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31774/1/ISSN2335-8777_2014_N_5_1.PG_65-83.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31774
https://doi.org/10.7220/2335-8777.5.1.4
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2014, nr. 5(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

97
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

106
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.