Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31679
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Baločkaitė, Rasa
Title: Russian energy imperialism : the world maped along the gas pipelines
Other Title: Rusijos energetinis imperializmas : pasaulis, nužymėtas dujotiekio vamzdžiais
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2012, [T.] 12, p. 85-96
Date: 2012
Keywords: Energy security;Colonialism;Imperialism;Petrostates;Pipelinestates;Russia;Soviet Union;EU energetinis saugumas;Petrovalstybės;Imperializmas;Rusija;Sovietų Sąjunga;Europos Sąjunga
Abstract: Energy imperialism refers to the use of natural resources for political purposes, i.e. weaponization of energy. At the state level, it means specific institutional structure, as the state building is predetermined by oil led developments. At the international level, it means international nets of energy dependency, centered around the mother state possessing oil, gas and other natural resources. In a paradox way, the so called Western world (Western Europe and North America) becomes increasingly dependent on the former colonies and Russia on energy supply. The paper examines issues of Russian energy imperialism in Central and Eastern Europe.
Energetinis imperializmas – tai natūraliųjų ir gamtinių išteklių panaudojimas politiniams tikslams, t. y. natūralieji ištekliai paverčiami ginklu. Valstybės vidaus reikaluose, kai valstybės bei jos institucijų formavimasis yra glaudžiai susijęs su natūraliaisiais ištekliais, dėl to dažniausiai susidaro specifinė institucinė, nelanksti, nedemokratiška, pusiau feodalinė valdymo struktūra. Tarptautinėje politikoje atsiranda tarptautiniai energetinės priklausomybės tinklai, kurie formuojasi aplink motininę valstybę, t. y. valstybę, kurios teritorijoje randama naftos, dujų bei kitų gamtinių išteklių. Paradoksalu, kad Vakarų šalys (Vakarų Europa ir Šiaurės Amerika) tampa vis labiau priklausomos nuo Rusijos ir nuo kai kurių savo buvusių kolonijų tiek energetiniu, tiek politiniu aspektais.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31679
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31679
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2012, [t.] 12

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

36
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

50
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.