Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31635
Type of publication: Kita / Other
Author(s): Akmenytė, Vilma
Title: Tarp miesto ir bažnyčios : Kauno istorijos tyrinėjimai
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2007, nr. 8, p. 347-350
Date: 2007
Keywords: Vytauto Didžiojo universitetas;Istorija;Disertacija;Kaunas;Vytautas Magnus University;History;Dissertation
Abstract: Vis populiarėjančius kaunistikos tyrimus papildė Vytauto Didžiojo universitete 2006 m. lapkričio 7 d. apginta Rasos Varsackytės disertacija tema Kauno miesto ir bažnyčios kultūrų sąveika XVI a. pabaigoje – XVIII a. pabaigoje (mokslinis vadovas – prof. dr. Zigmantas Kiaupa). Kaip gynimo metu pažymėjo doc. Jolanta Karpavičienė, autorė, disertacijos objektu pasirinkusi XVI a. pabaigos – XVIII a. Kauną – nevienalytę bei socialiniu, etnokonfesiniu, kultūriniu, urbanistiniu požiūriais segmentuotą, taip pat ilgainiui kitusią erdvę – analizuoja ne pavienius jos komponentus, o šių dinamišką koegzistenciją Baroko ir Apšvietos epochų kaitos, taip pat sociopolitinės, ūkinės bei kultūrinės Abiejų Tautų Respublikos raidos kontekste.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31635
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31635
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2007, nr. 8

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

50
checked on Sep 6, 2019

Download(s)

48
checked on Sep 6, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.