Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31564
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Bloznelis, Mindaugas
Title: Studentų technikų ateitininkų korporacija „Grandis“
Other Title: Corporation “Grandis” of ateitininkai students of technology
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2006, nr. 7, p. 173-192
Date: 2006
Keywords: Ateitininkai;Kaunas;„Grandis“;Lithuanian Youth Catholic Organization
Abstract: Korporacija „Grandis“ įsteigta 1932 m. A.Damušio iniciatyva telkiant studentus technikus, kuriems rūpi spręsti socialines problemas krikščioniškosios socialinės doktrinos principais, ugdyti iniciatyvius būsimus vadovus. Korporacijos nariai skatinti kūrybingai techninei veiklai, šalies gerovės labui. Vieni aktualiausi to meto uždaviniai buvo įgyvendinti „mūrinės Lietuvos“ ir elektrifikacijos idėją, t.y. pakeisti medinius namus kaime mūriniais ir sukurti savus energetinius šaltinius. Hidroelektrinių statybai išvystant cemento gamybą, plytines, durpių pramonę, buvo būtina paruošti specialistus, kuriais tapti kvietė Grandies narius. Grandis siekė ugdyti ateitininkiškiems principams ištikimus idealistus, palaikant jų moralinį lygį, praktikavo bendras pamaldas, rekolekcijas ir kitas dvasinio ugdymo priemones, turėjo specifinę atributiką ir tradicijas. Baigę VDU nariai tęsė narystę kaip sendraugiai. Iki 1940 m. Grandyje įžadą davė 115 narių. 1940 m. prasidėjus sovietinei okupacijai Grandies veikla buvo uždrausta, tačiau nariai, kaip idėjiniai konsoliduota struktūra, įsijungė į pasipriešinimo okupacijai veiklą ir tapo viena pagrindinių jėgų ruošiant ir vykdant 1941. 06. 23 d. sukilimą. Po sukilimo Grandies veikla buvo tęsiama vokiečių okupacijos metais ir tapo svarbia antinacinio pasipriešinimo veiklos talkininke. Grandies veikla buvo sustabdyta 1944 m. sovietams reokupavus Lietuvą, kai dauguma jos narių įsijungė į aktyvų antisovietinį pasipriešinimą. Kovose, sovietų bei nacių lageriuose žuvo 17 Grandies korporacijos narių, 22 buvo represuoti – kalėjo nacių ir sovietų lageriuose.
The present article discusses the corporation Grandis of ateitininkai students of technology, which was established by Adolfas Damušis in 1932. Grandis put emphasis on social consciousness of the members, leadership preparation and initiative. The corporation accepted catholic students of the faculty of technology. The members were taught to look for creative expression in technology and to see its use for the material welfare of the country. One of the most topical questions of that time was the implementation of idea of masonry Lithuania . Common service was held in order to uplift the moral state of the members. Although during the first years of the Soviet occupation the activity of Grandis was ceased, it continued illegal functioning. Grandis became legal during the years of the German occupation. A number of members participated in preparation and distribution of press of underground Lithuanian front. By the end of 1944, according to the decision of the leadership meeting of ateitininkai students, the activities of ateitininkai students and Grandis were suspended. In 1945, NKGB started the so-called ateitininkai case, which sentenced Grandis members J. Antanaitis and J. Vaičaitis. A majority of members of the corporation continued their activity in resistance organizations. Grandis carried on its work in Germany and USA.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31564
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31564
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2006, nr. 7

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

91
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.