Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31532
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kušlys, Gintaras
Title: Pažaislio vienuolyno sienų tapybos paveikslų restauracija
Other Title: The Restoration history of Pažaislis Monastery frescoes
Date: 2005
Keywords: Pažaislio vienuolynas;Freskos;Konservavimas;Restauravimas;Pažaislis monastery;Wall paintings;Restoration;Preservation;Sienų tapyba
Abstract: Straipsnyje analizuojama al fresco bei al secco technika tapytų Pažaislio vienuolyno architektūros ansamblio sienų tapybos paveikslų restauracijos raida. Siekiama ištirti ir įvertinti Pažaislio vienuolyno architektūros ansamblio sienų tapybos paveikslų restauraciją paveldosaugos aspektu (aptariama bei vertinama M. A. Pallonio teptukui priklausančių sienų tapybos paveikslų restauracijos istorija, kuri prasidėjo apie 1976 m.). Pažaislio architektūros ansamblio sienų tapybos restauracija vertinama remiantis Lietuvoje galiojančiu Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu bei 1964 m. Venecijos chartija. Vertinant freskų restauravimo kokybę konstatuojama, jog Pažaislyje nuo pat pradžių autentiškumas buvo saugotas. Pati tapyba restauruota korektiškai ir pagarbiai, vengta pridėti tai, ko nėra buvę. Ypač didelio restauratoriaus įsijautimo į menininko vaidmenį neaptikta. Pažaislio freskų autentiškumas (kuris yra lemiamas kriterijus vertinant paveldo išteklius) nekelia abejonių. Kita vertus, šiuolaikinis restauratorius privalo restauraciją pradėti tik nustačius kūrinio „ligos“ diagnozę, o Pažaislyje būta atvejų, kai nesilaikyta esminės nuostatos, kad kūrinys gali būti restauruojamas tik po išsamių tyrimų bei rekomendacijų. Šiuolaikinė italų restauratorių patirtis įrodo, kad labai svarbus kruopštus tapybos paviršiaus valymas ir freskų mokslinio tyrimo metodų (kaip mikrofotografija, makrofotografija, infraraudonųjų spindulių fotografija, apšvitinimas infraraudonaisiais spinduliais, ultravioletinių spindulių fotografija ir kt.) taikymas bei sienų tapybos restauracijos grafinis dokumentavimas.
The paper sets out to analyse the wall paintings in al fresco and al secco manner and their restoration in the Architectural Ensemble of Pažaislis Monastery. The article aims to investigate and esteem the restoration history of the wall paintings of the Architectural Ensemble of Pažaislis Monastery from the heritage preservation perspective. It is worth reminding that the frescoes of Mykolas Arkangelas were painted by Pallonio in Pažaislis complex of the church and monastery in 1674-1685. During the Soviet times, the Pažaislis complex was announced as a cultural monument with architectural, art, historical, memorial, religious and landscape values. The restoration of the wall paintings of the Architectural Ensemble of Pažaislis Monastery is estimated on the basis of the Venice Charter of 1964 and the law of preservation of real cultural valuables of the Republic of Lithuania, signed in 1994. The article reveals that evaluating the efforts of the restorers, the authenticity of the wall paintings was preserved. The paintings were restored correctly and respectfully, avoiding any addition of the new elements. It is shown that in the places of great loss preference of conservation prevailed. Also, no exaggeration of the restorer’s competence over the artist’s is noticed. On the other hand, the regulation that a work of art can be restored only after a detailed investigation and analysis was not always kept to in the past. For example, in 1990, the investigation (even the chemical analysis) of the frescoes was not carried out before the restoration of the wall paintings in the church porch. Furthermore, seeking to discover the restoration problems of Pažaislis frescoes, an up-to-date experience of the Italian restorers (for example, the Masaccio fresco Saint Trinity restored in 2001) is analyzed. A conclusion is drawn that one of the most important means used by the Italian restorers is especially accurate cleaning of the surface of a painting. Also, a great attention is paid to such scientific investigation methods of frescoes as microphotography, macro photography, infra-red photography, infra-red transirradiation, ultraviolet photography, ultraviolet fluorescence, etc. Finally, the importance of graphical documentation of wall paintings in Italy is emphasized.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31532
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31532
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2005, nr. 6

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.