Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31527
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Bloznelis, Mindaugas
Title: Lietuvių sąjūdis
Other Title: The Lithuanian Movement
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2005, nr. 6, p. 187-191
Date: 2005
Keywords: Lietuvių sąjudis;Lietuva;II Pasaulinis karas;Movement;Lithuania;II World War
Abstract: Lietuvių sąjūdis buvo sumanytas kaip politinė organizacija po karų atsikuriančioje Lietuvoje, kuri turėjo bendra programa ir požiūriu į demokratiją susieti Lietuvių fronto sutelktus żmones ir apjungti juos atitinkama organizacine struktūra.Svarbi šios organizacijos nuostata buvo valstybės ir visuomenės veikloje iškelti asmenybes, sugebančias kompetentingai vadovauti .Skirtingai nuo partinės struktūros, kurioje autoritetą dażnai sąlygoja ne tiek kompetencija, kiek demagogija, Lietuvių sąjūdis tokiu autoritetą iškeliančiu mechanizmu siūlė profesinės veiklos pagrindu sudarytas institucijas. Praktiškai,artėjant antrai sovietinei okupacijai,Lietuvių sąjūdis nebuvo išvystytas.
It is worth pointing out that the Lithuanian movement was created as a political organization of Lithuania rebuilding after the wars. The movement strived at relating and unifying the people of the Lithuanian front into the corresponding organizational structure based on the common programme and attitude towards democracy. One of the most important provisions of the organization was raising the personalities capable of competent leadership in state and social activities. Such attitude stood in sharp contrast with the party structure in which authority is usually decided by demagogical rather than by competence factors. The Lithuanian movement suggested that authorities could be raised by institutions founded on the basis of professional activities. Practically, as the second Soviet occupation was impending, the Lithuanian movement was not developed.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31527
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31527
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2005, nr. 6

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

44
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.