Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31518
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Urbanavičius, Agnius
Title: Kauniečių kilmės Vilniaus naujieji miestiečiai 1661-1795 m.
Other Title: The Kaunas born new citizens of Vilnius 1661-1795
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2006, nr. 7, p. 23-41
Date: 2006
Keywords: Miestiečiai;Kaunas;Vilnius;Citizenship
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamas Kaune gimusių asmenų priėmimas į miesto teisę Vilniuje XVII a. antrojoje pusėje ir XVIII a. Pagrindiniai tiriami klausimai yra šie: naujųjų miestiečių priesaikų chronologija ir dinamika, naujųjų miestiečių profesinė sudėtis, šios sudėties pokyčiai, taip pat aiškinamasi, kokią dalį tarp visų Vilniaus naujųjų miestiečių sudarė kilusieji iš Kauno. Tiriant migracijos intensyvumą atskleista, kad iš Kauno kilusių naujųjų miestiečių priesaikų chronologija ir dinamika daugiausia sutapo su viso naujųjų miestiečių skaičiaus svyravimais; intensyviausia migracija iš Kauno į Vilnių vyko XVII a. antrojoje pusėje ir XVIII a. pabaigoje, ją nulėmė gerėjančios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir jos sostinės Vilniaus ūkinės ir demografinės plėtros sąlygos; palyginus Vilniaus naujųjų miestiečių iš įvairių miestų skaičių, naujieji miestiečiai iš Kauno užėmė vidurinę vietą. Aiškinantis iš Kauno kilusių Vilniaus naujųjų miestiečių profesinę sudėtį, pastebėta: absoliuti dauguma jų buvo amatininkai, tik vienas asmuo atstovavo laisvosioms profesijoms; amatininkai buvo susiję su keturiolikos pavadinimų amatais. Aptartos profesinės sudėties kitimo tendencijos: XVII a. antrojoje pusėje iš Kauno kilę Vilniaus naujieji miestiečiai atstovavo dešimties pavadinimų amatams, o XVIII a. ši įvairovė sumažėjo iki šešių amatų, kartu menkstant ir migrantų iš Kauno į Vilnių skaičiui; audėjai vyravo ir XVII a. antrojoje pusėje, ir XVIII a.
The article deals with the issue of admission of migrants from Kaunas (one of the most important administrative centers in the Grand Duchy of Lithuania) to the rights of urban citizenship in Vilnius. The main questions explored are as follows: chronology and dynamics of swear of the new citizens; Professional composition of the new citizens; change of professional composition in the course of time, and share of the Kaunas born new citizens of Vilnius in the totality of the new Vilnius citizens. In majority of cases, chronology and dynamics of the new citizens in question coincided with fluctuations of the total number of the new Vilnius citizens. The most intensive migration from Kaunas to Vilnius took place during the second half of the seventeenth century and the late eighteenth century. It was determined by improving conditions of economic and demographic development of both the Grand Duchy of Lithuania and its capital city – Vilnius. Having in mind the number of the new Vilnius citizens from other cities, the position of the new citizens from Kaunas was medium. The occupational composition of the Kaunas born new citizens of Vilnius was nearly uniform: absolute majority were artisans and only one person was a representative of free professions. The occupational composition of artisans was diverse: they represented fourteen crafts. Some of the crafts (e.g. chartarius – paper maker) were especially rare among the new citizens of Vilnius. The new citizens from Kaunas comprised the following craft-groups: clothing, metalworking, construction, woodworking, health protection, leatherworking, food production, communication, other everyday needs and publishing. Over one third of the new citizens from Kaunas belonged to the craft-group of clothing (weavers). The occupational composition of craftsmen changed in the course of time. In the second half of the seventeenth century, the Kaunas born new citizens of Vilnius represented a variety of crafts (10 titles), whereas in the eighteenth century, the number decreased to 6 crafts together with the diminishing number of migrants from Kaunas to Vilnius. In both periods of time, the profession of weavers prevailed.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31518
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31518
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2006, nr. 7

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

22
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

28
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.