Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31507
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Jurėnienė, Virginija
Title: I – asis ir II – asis moterų suvažiavimai : Lietuvos moterų judėjimo siekiai ir išdavos
Other Title: The first and the second women assemblies : outcomes and objectives of the Lithuanian women movement
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2005, nr. 6, p. 113-135
Date: 2005
Keywords: Lietuvos moterų taryba;Moterys;Lietuva;Draugijos ir klubai;Moterys ir politika;Women;Assembly;Lithuania;Clubs;Politics;Politics
Abstract: 1905 m. Vilniuje buvo įkurtas Lietuvos moterų susivienijimas, kuriam vadovavo liberalės demokratės. 1908 m. įsikūrė Lietuvos katalikių moterų draugija, kurios įstatus patvirtino Kauno gubernatorius. Tokiu būdu Lietuvoje susidarė du moterų judėjimo centrai. I moterų suvažiavimas buvo svarbus įvykis moterų judėjimo raidai. Suvažiavime buvo priimti nutarimai: įkurti moterų organizaciją, iškovoti lygias politines teises bei švieti moteris. Lietuvės suvokė, kad jos pačios turi išsikovoti lygias su vyrais teises. I moterų suvažiavime aktyviai reiškėsi partijos ir politinės srovės. Tai atsiskleidė rengiant suvažiavimą ir jo metu. Jos siekė įtakoti suvažiavimo priimamus sprendimus ir moterų judėjimą. II moterų suvažiavime buvo reikalaujama: grąžinti politines teises moterims; įtraukti moteris į įvairias komisijas, kuriose rengiamos mokymo programos; leisti joms užimti mokyklose vadovaujančius postus. Suvažiavime buvo siūloma priimti moterų judėjimo 5 metų veiklos planą. Jame dalyvavo įvairių moterų organizacijų atstovės. Šis suvažiavimas buvo inteligenčių suvažiavimas, todėl radikalių nutarimų nepriėmė tik pageidavimus, skirtus prezidentui ir vyriausybei. II moterų suvažiavimas siekė suvienyti moterų judėjimą, tačiau dėl skirtingų pasaulėžiūrų ir trumpo veiklos periodo po suvažiavimo iki 1940 m. tai padaryti nepasisekė.
The first and the second women assemblies were a significant social and political event. The importance of the first assembly is evidenced by the participation of the representatives of the created parties in its work as well as their wish to influence further women movement by making it a constituent of the party activity. The first Lithuanian women assembly in 1907 was called Seimas and was compared to the Great Vilnius Seimas of 1905 by the press. The assembly showed that not only women from the intelligentsia and the nobility, but also the working women and farmers understood the position of the woman in society, the importance of the establishment of women organization and women role in the national movement. Though women farmers could not disassociate themselves from their specific concerns and troubles, they still participated in the movement as conscious citizens. The first women assembly was historically significant not only for its organization and the process of growing women awareness but also for the carried decrees. The realization of the assembly decrees took place in stages. The first and the second decrees were carried out after the re-establishment of the state in 1918. However, after the assembly, the members of the elected committee could not agree about the location of the center of the union. Women from Kaunas wanted to establish the center in Kaunas, whereas women from Vilnius did not want to give the union into the hands of Kaunas women, especially as the latter were influenced by the priests. Therefore, they proposed creating the union center in Vilnius. Having shared the duties, the committee presidium started working in Vilnius and the rest of the committee in Kaunas.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31507
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31507
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2005, nr. 6

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

66
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

42
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.