Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31502
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Karalius, Laimontas
Title: Kauno muitinės rejestro atmintinė. Falsifikatas Lietuvos Metrikoje (XV – XVI amžių sandūra)
Other Title: The Summary of Kaunas customs register : falsification in the Lithuanian Metrics (15th-16th c)
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2005, nr. 6, p. 7-54
Date: 2005
Keywords: Dokumentai;Istoriniai klastojimai;Rejestrai;Muitinės;Metrika;Atmintinės;Kaunas;Documents;Forgery;Custom;Metrics;Register;Kaunas
Abstract: Straipsnyje analizuojama sufalsifikuota Kauno muitinės rejestro atmintinė, įrašyta Lietuvos metrikos šeštoje knygoje. Kauno muitinės rejestro atmintinės sufalsifikavimas yra tiesiogiai susijęs su ilgalaikiu konfliktu tarp Kauno savivaldybės ir Gdansko (Hanzos sąjungos miesto) kontoros Kaune pirklių. Pagrindinė nesutarimų priežastis buvo pirklių-svečių prekybos druska suvaržymas, juos 1497 – 1506 m. valdovui priklausiusioje Kauno muitinėje apmuitinus dvigubu druskos muitu. Nelegalaus muito egzistavimas ir taikymas įrodytas remiantis oficialias dokumentais, tokiais kaip LDK kanceliarijos knygomis ir Lietuvos metrika. Falsifikacijos faktas buvo atkleistas Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvare 1506 m., kai vienas iš rejestro sudarytojų, ankstesnis Kauno muitinės pareigūnas Danilovičius patvirtino, kad dvigubas mokestis yra neteisėtas ir jis tokio į dokumentą neįrašė. Iš to seka, kad naujas Kauno muitinės pareigūnas Sliacheris sufalsifikavo Kauno muitinės registrą ir įvedė nelegalų dvigubą druskos apmokestinimą. Kauno muitinės rejestro atmintinė buvo falsifikuojama dviem etapais. Visų pirma nelegalus muitas įterptas į jau egzistuojančius dokumentus, o po to padarytas įrašas Lietuvos metrikos knygose. Pagal sufalsifikavimo būdą Kauno muitinės rejestro atmintinę reiktų priskirti prie vadinamųjų kanceliarijos falsifikatų (vok. k. Kanzleifalschungen, pranc.. k. faux de chancellerie bei actes subreptices ou furtifs, lenk. k. dokumenty wyłudzony) grupės.
The article analyzes the falsified summary of Kaunas customs register, inscribed in the Lithuanian Metrics book No6. The problem of falsification of Kaunas customs register should be viewed as directly related to the durable conflict between the Kaunas municipality and the Kaunas office of Gdansk (one of the Hanza members) traders. The major reason of disagreement was the issue of the rights of guest traders in Kaunas (Gästehandel). During the period of 1497-1506, Kaunas customs which was subordinate to the ruler introduced an illegal customs for salt applied to the guest traders. The presence and application of the illegal customs is evidenced by the official documentation such as the chancery books of the Grand Duchy of Lithuania and the Lithuanian Metrics. The case of Kaunas register falsification was closed by the court of King of Poland and the Grand Duke of Lithuania Alexander Jogailaitis in 1506 when one of the register compilers’ and former Kaunas customs officer Danilovičius (a Karaite) witnessed that the quota of the second customs tariff for salt in Kaunas customs was illegal and that he did not inscribe it into the document. A conclusion follows that the new Kaunas customs officer Sliacher falsified the register of Kaunas customs what made it possible to justify the illegal quota of the second customs tariff for salt. A detailed analysis of documentation revealed the method of falsification. First, the illegal quota was inserted into existing documents. Second, inscription in the Lithuanian Metrics was made. According to the evidence of a less accurate method of textualism, two more questionable fragments of text were traced. Namely, the duplication of trader ships customs and the regulations of wood customs. The first prediction of falsification came out to be true, whereas the prediction of wood customs falsification appeared to be false. To conclude, the reason of falsification of Kaunas customs register and its inscription into the Lithuanian Metrics was an attempt to hide the traces of illegal documentation and to justify the illegal quota of the double customs tariff for salt. The method of falsification allows to group Kaunas customs register with the so-called chancery falsifications (Kanzleifälschungen; faux de chancellerie) and false acts (actes subreptices ou furtifs; dokumenty wyłudzony). However, it still remains unclear whether the falsified inscription in the Lithuanian Metrics evidences the corruption of the chancery of the Grand Duchy of Lithuania.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31502
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31502
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2005, nr. 6

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

58
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

40
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.