Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31444
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Herrschner, Irina
Title: The role of art in German cultural diplomacy : an analysis of the festival of German films in Melbourne, Australia
Other Title: Meno vaidmuo Vokietijos kultūrinėje diplomatijoje : vokiečių filmų festivalio Melburne (Australijoje) atvejis
Is part of: Media transformations, 2015, vol. 11, p. 124-141
Date: 2015
Keywords: Cultural diplomacy;Cinematic diplomacy;Erlebniskultur;Film festival;Goethe-institute;Kultūrinė diplomatija;Kino diplomatija;Patiriamoji kultūra;Kino festivalis;Goethe’s institutas
Abstract: In Germany, cultural diplomacy, or auswartige Kulturpolitik, is seen to provide the option for a creative and less inhibited self-representation than other forms of diplomacy (G. Schneider, 2010; Schulte, 2000). A unique ‘German model of cultural diplomacy’ has emerged during the 20th century describing the mandate of one entire branch of foreign policy to independent non-government organizations, the largest of which is the Goethe-Institut (GI) (Michels, 2005; Singer, 2003). The GI is responsible for the cultural representation of Germany abroad, and follows the aim to ‘represent an authentic and varied picture of contemporary Germany’ (Denscheilmann, 2010). The GI understands film as a particularly useful medium to engage in a Kulturaustausch (cultural exchange) and organizes German Film Festivals and screenings around the world (Mosig, 2008, 2011). The GI thus engages in contemporary cinematic diplomacy, a concept that has so far evaded academic scrutiny. Different to a traditional understanding of cultural diplomacy, cinematic diplomacy highlights global commonalities and engages in an international dialogue (Fussl, 2004). This paper adds to the concept of cinematic diplomacy and highlights the opportunities that film provides in creating a reflective and productive intercultural dialogue. Through an analysis of the largest of the almost 150 Festivals of German films organized by the GI, which is held annually in Sydney and Melbourne, Australia, I highlight the importance of culture for German foreign politics. I argue that cultural diplomacy in general, and cinematic diplomacy in particular, can help establishing a picture of contemporary Germany that is less dependent on stereotypes formed during and post-WWII. Thus allowing for a crucial process for establishing egalitarian and constructive international communication (Cull, 2010; Harvey, 2005; C. P. Schneider, 2009).
Vokietijoje kultūros diplomatija, arba auswartige Kulturpolitik, yra vertinama kaip formuojanti kūrybinę ir mažiau varžomą reprezentaciją nei kitos diplomatijos rūšys (Schneider, 2010; Schulte, 2000). Unikalus Vokietijos kultūrinės diplomatijos modelis išplėtotas 20-ajame amžiuje kaip atskira užsienio politikos kryptis ir nepriklausomų nevyriausybinių organizacijų veikla, iš kurių reikšmingiausia yra Goethe’s instituto (GI) (Michels, 2005; Singer, 2003). GI yra atsakingas už Vokietijos kultūrinį atstovavimą užsienyje ir siekia tikslo „sudaryti autentišką ir įvairialypį šiuolaikinės Vokietijos įvaizdį“ (Denscheilmann, 2010). GI supranta kiną kaip ypač naudingą mediją, įtraukiančią į kultūrinius mainus (Kulturaustausch), ir organizuoja vokiečių kino festivalius ir kino peržiūras visame pasaulyje (Mosig, 2008, 2011). Taigi GI užsiima šiuolaikinio kino diplomatija, kuri iki šiol buvo aplenkiama akademinėse diskusijose. Skirtingai nuo tradicinės kultūros diplomatijos sampratos, kino diplomatija pabrėžia globalius bendrumus ir skatina tarptautinį dialogą (Fussl, 2004). Šiame straipsnyje pristatoma kino diplomatijos samprata ir pabrėžiamos kino galimybės kurti reflektyvų ir produktyvų dialogą tarp kultūrų. Kultūros svarba Vokietijos užsienio politikai analizuojama remiantis vienu didžiausių festivalių (iš beveik 150), organizuojamų GI, kuris vyksta kasmet Sidnėjuje ir Melburne (Australijoje). Kultūros diplomatija ir ypač kino diplomatija gali padėti formuoti šiuolaikinės Vokietijos įvaizdį, mažiau priklausomą nuo stereotipų, kurie susiformavo per ir po Antrojo pasaulinio karo. Tokiu būdu formuojamas egalitarinis ir konstruktyvus tarptautinės komunikacijos procesas (Cull, 2010; Harvey, 2005; Schneider, 2009).
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31444
http://dx.doi.org/10.7220/2029-8668.11.07
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31444
Appears in Collections:Media Transformations 2015, vol. 11

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

198
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

279
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.