Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31332
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Dulksnienė, Liudmila;Ramanauskas, Irmantas;Kazlauskaitė, Daina;Kosova, Sveta
Title: Integration of the problem-based learning system into the professional language module at the Lithuanian University of Health Sciences
Other Title: Probleminio mokymosi sistemos integravimas profesinės kalbos modulyje LSMU
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2016, [T.] 8
Extent: p. 214-229
Date: 2016
Note: Online ISSN 2335-2027
Keywords: Profesinės užsienio kalbos mokymas/is;Probleminio mokymosi metodas;Studento ir dėstytojo kompetencija;Profesinė užsienio kalba;Professional foreign language teaching;Problem-based learning;Student and teacher competency;Professional foreign languag
Abstract: Didėjanti mokslo reikšmė ir glaudesnis bendradarbiavimas su užsienio šalių partneriais sąlygoja gero specialisto rengimą. Rengiant sveikatos mokslų specialistus Lietuvos sveikatos mokslų universitete, prioritetinėmis sritimis laikytini rengimo curriculum atnaujinimas ir tobulinimas. Ypatingas dėmesys skiriamas profesinės kalbos žinių įgijimui ir tobulinimui. Universitetui svarbu rengti specialistus, gebančius bendradarbiauti mokslinėje ir dalykinėje veikloje, laisvai komunikuojančius keliomis užsienio kalbomis. Tačiau pastaruoju metu universitetinėse programose mažėja profesinei kalbai skiriamų kreditų ir valandų skaičius, todėl dėstytojui tenka ieškoti naujų metodų ir priemonių, kaip per trumpesnį laiką parengti tinkamos kvalifikacijos specialistus, gebančius bendrauti profesine užsienio kalba. Tyrimo tikslas - atskleisti probleminio mokymosi sistemos elementų integravimo raiškos ypatumus LSMU studijuojant profesinę kalbą. Apibendrinant rezultatus galima teigti, kad probleminio mokymosi sistemos elementų integravimas turi įtakos studentų gilaus požiūrio į studijas formavimuisi. Problemų sprendimų, minčių žemėlapių, grupinio darbo, diskusijos, smegenų šturmo naudojimas per užsiėmimus padarė studentams ryškų poveikį, tai metodai, kuriais galima lengviau įgalinti studentą sėkmingoms profesinės kalbos studijoms
As the significance of science increases and the cooperation with foreign partners becomes more intensive, education and training of highly qualified specialists gains its importance. At the Lithuanian University of Health Sciences, update and improvement of the curriculum are priority fields in the education and training of health specialists. The field of professional languages is the field that attracts special attention. The University should educate specialists who would be able to cooperate in research and professional activity via free communication in several foreign languages. This study aimed at revealing the peculiarities of the expression of the elements of the problem-based learning system in professional language studies at the Lithuanian University of Health Sciences (LSMU). The generalized results of the study showed that the formation of students' deep approach to studies and their independent work skills may be affected by integrating the elements of the problem-based learning system into the studying process. Empowering the students for successful studies was significantly facilitated by the application of such techniques as mind maps, group work, problem solving, brainstorming, and discussion
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31332/1/ISSN2335-2027_2016_N_8.PG_214-229.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31332
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.8.10
Affiliation(s): Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Užsienio kalbų institutas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2016, nr. 8
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

79
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.