Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31330
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Baltkojytė, Sandra;Žiūraitė, Vigilija
Title: Nemokamų kalbos mokymosi platformų panaudojimas savarankiško mokymosi procese
Other Title: The use of free language learning platforms for individual learning process
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2016, [T.] 8
Extent: p. 186-213
Date: 2016
Note: Online ISSN 2335-2027
Keywords: Daugiakalbystė;Nemokamos kalbos mokymosi platformos;Mobiliosios programėlės;Išmaniosios technologijos;Individualusis mokymasis;Multilingualism;Mobile applications;Free language learning platforms;Quick-witted technologies;Individual learning
Abstract: Nors šiuolaikinių komunikacinių technologijų panaudojimas apima nuo nuotoliniu būdu inicijuojamų politinių revoliucijų iki individualiai prieinamų galimybių tobulėti, tačiau kol kas didesnis tyrėjų dėmesys yra skiriamas globaliesiems procesams, o individualaus jų panaudojimo galimybės lieka mažai tyrinėtos. Tai lemia, jog šiame straipsnyje siekiama apžvelgti socialinių tinklų ir užsienio kalbų mokymosi sąveiką, kuri suteikia galimybių eiliniam interneto vartotojui įtvirtinti savo asmeninį tobulėjimą. Kviečiama pažvelgti į žmonių veiklą socialiniuose tinkluose ne tik kaip į pramogą, bet ir kaip į savišvietos bei savarankiško mokymosi galimybę. Atliktu tyrimu siekta atskleisti galimybes panaudoti nemokamas kalbos mokymosi platformas savarankiškame mokymosi procese. Atsižvelgiant į darbo rinkos tendencijas, kuriose vis dažniau išsiskiria poreikis mokėti vieną ar kelias užsienio kalbas, o daugiakalbystė tampa vis svarbesniu pranašumu, galima pastebėti, kad žmonės ieško įvairesnių būdų, kaip plėtoti kalbines kompetencijas. Šių dienų mobiliosios technologijos, sąveikaudamos su socialiniais tinklais, jau gali pasiūlyti visų kalbinės veiklos rūšių - skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo - integruotus mokymosi metodus, kurie leidžia vartotojo sąveiką ne tik su pačia programa, bet ir su kitais besimokančiaisiais iš viso pasaulio. Atlikti kokybiniai struktūruoti interviu su respondentais iš Lietuvos atskleidė, kad nuotolinio užsienio kalbų mokymosi priemonių teikiama nauda yra neginčytina, ir pačių vartotojų itin vertinama, tačiau kol kas išmaniosios technologijos negali visiškai pakeisti tradicinių kalbos mokymosi būdų
Even though modern communication technologies are already employed in various processes starting from remotely initiated political revolutions or massive help initiatives to individually accessible self-development opportunities, attention of researchers is still attracted by global processes, while their use at individual level stays not fully revealed. Therefore, this article aims to research the interaction within social media and foreign language learning, which may contribute to the development of an ordinary internet user. The reader is invited to look at people's activity in social networks not only as an entertainment but also as a possibility of informal and individual learning. The study focuses on identifying possibilities to use the free language learning platforms for individual learning process. Taking into account the newest trends in the labour market, where more and more attention to the knowledge of foreign languages is being paid, we can notice that people are looking for diverse ways to develop their language skills. Nowadays mobile technologies together with social networks can already supply all types of language skills: reading, writing, listening and speaking. The user interacts not only with a program but also with other people from all over the world. Structured qualitative interviews with Lithuanian participants have revealed that individual foreign language learning online is seen as an undeniable and useful practice. Nevertheless, internet language learning platforms cannot yet replace the traditional language learning methods
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31330/1/ISSN2335-2027_2016_N_8.PG_186-213.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/1/31330
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.8.9
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2016, nr. 8
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

155
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.