Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31267
Type of publication: Knyga / Book
Author(s): Lazauskienė, Aistė;Civinskas, Remigijus;Tamutienė, Ilona
Title: Lietuvos jaunimo įgalinimas : situacijos analizė
Extent: 78 p.
Publishing data: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Date: 2014
Keywords: Viešoji politika;Jaunimo įgalinimas;Jaunimo sociologija;Public policy;Youth participation;Youth sociology
ISBN: 978-9955-9507-3-8
Abstract: Lietuvos jaunimo įgalinimas yra pakankamai aktuali problema akademiniu ir praktiniu (praktinės politikos, viešųjų politikų formavimo-įgyvendinimo, paslaugų teikimo, viešojo intereso ir t. t.), požiūriu. Atlikti tyrimai rodo, kad jaunimas sąlyginai pasyviai įsitraukia į politinį, socialinį bei ekonominį dalyvavimą kaip suprantanti savo problemas grupė. Atrodo, kad dažnai egzistuojantis įsitraukimas yra apspręstas nacionalinių, Europos Sąjungos (ES) sąrangos politikos priemonių skatinimo ar atsakingų institucijų teikiamų paslaugų. Vis dėlto ši hipotetinė prielaida reikalauja nuoseklesnės analizės bei reiškinio ištyrimo. Tai atlikti leidžia jaunimo įgalinimo sąvokos ir ją papildančių koncepcijų panaudojimas, kuris leidžia į nagrinėjamąjį reiškinį pasižiūrėti analitiškai. Kita vertus, tokia konceptuali prieiga reikalauja įsigilinimo į jaunimo veiklas Lietuvoje iš multidimensinės perspektyvos t. y. žvelgiant per priežastinę, procesinę bei rezultatų perspektyvas. Taip pat reikia atsakyti į klausimus, kiek ši teorinė prieiga yra taikytina atliekant tolimesnius tyrimus, susijusius su galios suteikimu jauniems žmonėms. Situacijos analizės tikslas – išstudijuoti prielaidas jaunimo įgalinimui teisinės, socialinės – politinės / pilietinės bei ekonominės situacijos aspektais.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31267
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31267
Affiliation(s): Šis leidinys yra dalinai finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Appears in Collections:3. Informaciniai leidiniai ir kitos knygos / Reference and other books

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 19, 2019

Download(s)

14
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.