Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31240
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Wordliczek, Łukasz
Title: The Ukrainian / Crimean crisis and its perception by Polish think tanks : conceptualizing public / private actors in foreign policy
Other Title: Ukrainos / Krymo krizė ir jos supratimas Lenkijos „smegenų centruose“ : viešojo / privataus aktoriaus konceptualizacija užsienio politikoje
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2016, [T.] 19, p. 61-71
Date: 2016
Keywords: Think Tanks;Ekspertų grupė;Poland, foreign policy, Ukraine;Private actors;Lenkija, užsienio politika, Ukraina;Privatieji veiksniai
Abstract: The Ukrainian / Crimean crisis is commonly perceived as a major systemic crisis in Europe since the end of the Cold War. With Russian Federation activities involved, it is claimed to surpass even the Balkan crisis of the 1990s. Thus, the current crisis' significance calls for some deliberate study of its perception by major “third sector” players: think tanks. The study covers one of the Ukrainian and Russian neighbors – Poland. The aim of the paper is twofold. First, it investigates how the crisis is covered by two of the most recognized Polish think tanks that are active in foreign policy: The Polish Institute of International Affairs (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, PISM) and The Centre for Eastern Studies (Ośrodek Studiow Wschodnich, OSW). Second, since external relations are typically seen as one of few resources still in state’s capacity, the question of private (i.e. non-state) actoror‘s role is investigated. The question: “How much private is legitimate in public sphere?” is relevant not only in normative sphere (freedom of association, freedom of speech, etc.) but, more importantly, in empirical one: What is the role of private actors in meeting public/private interests? Thus, the paper tries to put the issue in some conceptual framework.
Diskutuojant apie neramumus Ukrainoje ir Kryme dažnai nurodoma, kad jie sietini kaip pagrindinė ir sisteminė visos Europos krizė, kuri tęsiasi dar nuo Šaltojo Karo. Manoma, kad šie, su Rusijos Federacijos veikla susiję, neramumai gali pranokti net 1990 m. Balkanų krizę. Taigi ekspertai, atsižvelgdami į dabartinės krizės svarbą, skatina imtis sąmoningų tyrimų ir pagrindinį dėmesį atkreipti į „trečiojo sektoriaus“ žaidėjus. Šis tyrimas apima vieną iš Ukrainos ir Rusijos kaimynių – Lenkiją. Tyrimo tikslas dvejopas. Pirmiausia nagrinėjama, kaip šiuos neramumus vertina du labiausiai pripažinti ir aktyviai užsienio politikoje dalyvaujantys Lenkijos „smegenų centrai“: Lenkijos Tarptautinių reikalų institutas (lenk. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, PISM) ir Rytų studijų centras (lenk. Ośrodek Studiow Wschodnich, OSW). Žinodami, kad išorės santykiai paprastai vertinami kaip vieni iš kelių veiksnių, lemiančių valstybės gebėjimus, kaip antrąjį tyrimo tikslą išsikėlėme ištirti privačiąsias (t. y. nevalstybines) sritis. Iškeltas klausimas: „Kokio ir kiek privatumo teisėta pateikti viešajai sferai?“ Tai svarbu ne tik įprastoms sritims (laisvė vienytis, žodžio laisvė ir t. t.), bet ir daug svarbesniam, empiriniam tikslui: „Koks privačių subjektų vaidmuo tenkinant viešuosius ir privačiuosius interesus?“ Taigi, šiame tyrime mėginama išsiaiškinti kai kurių (viešųjų ir privačių) koncepcijų sistemą.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31240
http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185.19.3
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31240
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2016, [t.] 19

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.