Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31011
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Gudliauskaitė-Godvadė, Jūratė;Godvadas, Paulius;Malinauskas, Gedas;Perttula, Juha;Väänänen, Anna
Title: Comparing understanding of social work identity in Finland and Lithuania
Other Title: Socialinio darbo identiteto sampratos Lietuvoje ir Suomijoje palyginimas
Is part of: Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009, [T.] 4(2)
Extent: p. 37-54
Date: 2009
Keywords: Socialinis darbas;Identitetas;Lietuva;Suomija;Social work;Identity;Lithuania;Finland
Abstract: Straipsnyje pateikiami tyrimo, kuriame bendra tyrėjų grupė iš Suomijos Laplandijos universiteto ir Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto palygino rezultatus – kaip socialinio darbo identitetas suprantamas Lietuvoje ir Suomijoje. Tyrimo medžiagą sudarė dviejų prieš tai tyrėjų grupės atliktų tyrimų medžiaga. Pirmame tyrime buvo tiriama kaip socialinio darbo identitetą supranta Lietuvos socialinio darbo doktorantai, nuo 2002 m. studijuojantys Laplandijos universitete (žr. Gudliauskaitė–Godvadė at al., 2008). Antrame tyrime buvo atskleista kaip socialinio darbo identitetą supranta suomiai, kurie 1994–2005 metais studijavo socialinio darbo doktorantūroje įvairiuose Suomijos universitetuose (žr. Gudliauskaitė–Godvadė et al., 2009). Abiejų minėtų tyrimų dalyvių atsakymai į analogišką klausimyną buvo analizuoti kokybinės turinio analizės metodu. Siekdami palyginti supratimą apie socialinio darbo identitetą Lietuvoje ir Suomijoje, tyrėjai palygino turinį kategorijų, gautų kategorizuojant minėtų tyrimo dalyvių atsakymus į klausimus: Kaip jūs suprantate, kas tai yra socialinis reiškinys? ir Kaip reiškiniai turėtų būti moksliškai tyrinėjami kaip socialinio darbo reiškiniai? Gauti palyginimo rezultatai straipsnyje apibendrinami 9 supratimo dimensijomis. 3 dimensijos apima panašumus ir skirtumus, susijusius su supratimu apie socialinio darbo reiškinius: problematiška prigimtis ir pagalbos ypatumai; socialinio darbo reiškiniai kaip tokie; mokslo ir studijų objektas. 6 dimensijos apima panašumus ir skirtumus, susijusius su supratimu apie socialinio darbo mokslinį identitetą: nuostata; tyrėjo pozicija; požiūris; metodai; kas turi būti tiriama; rezultatas. Straipsnyje trumpai palyginamas kontekstas, kuriame formuojasi Suomijos ir Lietuvos socialinio darbo identitetas ir kuris reikšmingas socialinio darbo identiteto suvokimo palyginimui.[...]
This article is a logical continuation of inquiry into understanding of social work identity of international research group and is aimed at cross-national comparison of the understanding of social work identity. The researchers have previously done two inquiries investigating the understandings of social work identity separately in Lithuania and Finland. In the two previous inquires the developed categories describing research participants understanding of what social work phenomena are and how they should be studied scientifically in Finland and Lithuania were used as a data for this research
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31011/1/ISSN2029-0470_2009_N_4_2.PG_37_54.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31011
Affiliation(s): Socialinio darbo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Socialinis darbas. Patirtis ir metodai / Social Work. Experience and Methods 2009, nr. 4(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.