Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30987
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Määttä, Tiina;Laitinen, Merja
Title: Tracing counterclaims against dominant discourses on ethnicity – a Finnish example
Other Title: Metant iššūkį dominuojančiam etniškumo diskursui. Suomijos atvejis
Is part of: Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 2014, nr. 14 (2), p. 23-36
Date: 2014
Abstract: To challenge ethnic stereotyping, it is important to give space to unique individual narratives, both in social work research and practice. Individually and locally specific narratives relate to the wider discussions about globalization. Focusing on individuals' everyday experiences promotes the finding of commonalities between people, which in turn promotes an inclusive approach to growing diversity.
Straipsnyje aptariami kokybinio tyrimo, kurį atliekant analizuoti ne etninių suomių, gyvenančių Suomijoje, naratyvai, rezultatai. Dauguma šalies gyventojų yra gimę Suomijoje, tad šalis sudaro įdomų kontekstą, kuriame tyrinėjama galios dinamika, konstruojanti etninį identitetą. Tyrimo tikslas buvo suprasti imigrantų kasdienio gyvenimo patirtis. Identiteto kategorijos yra svarbūs žymenys, atskiriantys įtrauktį ir atskirtį, o tai svarbu ir socialiniam darbui. Iš kokybinės stereotipų analizės matyti imigrantų subjektyvi patirtis. Rezultatai rodo socialinės atskirties etniškumo pagrindu elementus. Tam tikros imigrantų charakteristikos ir su jais susiję lūkesčiai įtvirtina jų identitetą. Kuo labiau žmogus yra vertinamas kaip nukrypstantis nuo Suomijoje priimtų normų, tuo didesni jo atžvilgiu lūkesčiai. Tyrimo dalyvių naratyvai parodo improvizuotas strategijas siekiant susitvarkyti (ang. cope) su iš anksto nustatytomis etninėmis kategorijomis. Šios strategijos yra paaiškinimas, žaidimas su kategorijomis, įsitraukimas į konfliktą, atsisakymas ir priėmimas Kitokio vaidmens. Naratyvų dinamika pabrėžė naratyvinio požiūrio pritaikymo socialinio darbo praktikoje svarbą ir tai, kaip svarbu tyrinėti ne etninių suomių kasdienio gyvenimo patirtis. Etniniai suomiai gali dominuoti sąveikoje su ne suomiais gyventojais, ir tai svarbu socialinio darbo praktikai. Socialiniai darbuotojai, atstovaudami daugumai, turi būti sąmoningi ir jautrūs klientų individualios situacijos supratimui.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/30987
http://dx.doi.org/10.7220/2029-5820.14.2.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/30987
Appears in Collections:Socialinis darbas. Patirtis ir metodai / Social Work. Experience and Methods 2014, nr. 14(2)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

126
checked on Feb 9, 2020

Download(s)

126
checked on Feb 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.