Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30946
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Bardauskienė, Raminta
Title: Factors impeding family policy formation
Other Title: Veiksniai, apsunkinantys šeimos politikos formavimą
Is part of: Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 2013, nr. 11 (1), p. 83-100
Date: 2013
Abstract: The article presents the results of a qualitative research regarding experts’ a_itude to family policy formation. Pursuant to the outcomes of the qualitative research, family policy formation faces the following obstacles: the problem of family policy as a priority area, change of political powers, inadequate situation analysis and the use of its results in the decision-making process, insufficient cooperation between different authorities, politicians and scientists, comparatively weak non-governmental organisations and inadequate representation of interest; insufficient a_ention to monitoring and evaluation of implemented family policy measures.
Straipsnyje pateikiami kokybinio tyrimo „Ekspertų požiūris į šeimos politiką“ rezultatai. Tyrimas atskleidė, jog šeimos politika nėra prioritetinė politikos sritis: politinių jėgų kaita ir finansinių išteklių šeimos politikos priemonėms trūkumas daro neigiamą įtaką šeimos politikos formavimo nuoseklumui ir veiksmingumui. Šeimos klausimus veiksmingai spręsti trukdo valdžios lygių, institucijų ir sektorių bendradarbiavimo stoka, šeimos politikos koordinavimo problemos. Nors vyriausybės skiria vis daugiau dėmesio šeimos politikos klausimams, jis nepakankamai pagrįstas realiais veiksmais. Politikams dažniau patrauklios trumpalaikės, greitą efektą duodančios šeimos politikos priemonės nebūtinai pagerina šeimų padėtį. Aktyvus pilietinės visuomenės įsitraukimas į šeimos politikos formavimą aktualizuoja šeimos politikos klausimus. Kurti šeimai palankią aplinką sunkiau dėl menko nevyriausybinio sektoriaus įsitraukimo, katalikiškosios pakraipos organizacijų dominavimo, sąlygojančio neproporcingą interesų atstovavimą formuojant šeimos politiką. Šeimos politikos stebėjimas ir veiksmingumo vertinimas yra labai svarbus politikos formavimo etapas. Tačiau, ekspertų požiūriu, šio etapo nepakanka, todėl neišplėtojamos galimybės formuoti šeimos politiką. Modernizuojant šeimos politiką, būtina nuodugniai išanalizuoti situaciją, nustatyti įgyvendinamų politikos veiksmų ir priemonių adekvatumą, pasinaudoti rezultatyviomis kitų šalių paramos šeimai modelių idėjomis. Kadangi dar nepakankamai išnaudotos galimybės pasitelkti mokslinius tyrimus formuojant šeimos politiką, šeimos politikos srityje priimami moksliškai nepagrįsti sprendimai.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/30946
https://hdl.handle.net/20.500.12259/30946
Appears in Collections:Socialinis darbas. Patirtis ir metodai / Social Work. Experience and Methods 2013, nr. 11 (1)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.