Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30913
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Guogis, Arvydas
Title: Socialinės atskirties mažinimo problema Europos parlamento rekomendacijų kontekste
Other Title: The problem of social exclusion diminishing in the context of European parliament recommendations
Is part of: Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 2015, nr. 16 (2), p. 9-24
Date: 2015
Keywords: Socialinė atskirtis;Ekonominė krizė;Europos parlamentas;Socialinė reintegracija;Social exclusion;Social security;European Parliament;Recommendations;Social reintegration
Abstract: Europos parlamentas yra viena iš svarbiausių ES institucijų, kurios yra atsakingos už socialinės dimensijos tikslų formulavimą ir įgyvendinimą. Vienu iš aktualiausių uždavinių Europos Parlamentas laiko socialinės apsaugos priemonių priderinimą prie realaus minimalaus gyvenimo lygio, taip pat socialinės nelygybės ir atskirties mažinimą šalyse narėse. Socialinės dimensijos stiprinimas bei socialinės atskirties mažinimas Europoje gali sulėtėti ir dėl objektyvių ekonominių sunkumų, kurie šalis nares yra užgulę po 2008–2009 metų ekonominės krizės, kai vis dar nėra reikšmingesnio ekonominės padėties atsigavimo, o naujas ekonominis kritimas vis dar yra įmanomas. Straipsnyje analizuojamas krizės poveikis socialinės atskirties mažinimui Europos Parlamento rekomendacijų kontekste. Straipsnio pabaigoje autorius siūlo socialinės reintegracijos laipsnio nustatymą efektyvesniam socialinės apsaugos administravimui.
European Parliament is one of the most significant EU institutions which are responsible for the tasks of social dimension‘s aims declaration and implementation. One of the most actual tasks, solved by European Parliament, is social security measures fitness to real minimal subsistence level and social inequality and exclusion diminishing in the member states. Strengthening of social dimension and lessening of social exclusion can also suffer from economic difficulties, which appeared in the member states after 2008–2009 economic crisis – when there is still no breaking with the crisis past and the new downfall is still possible. In the article the impact of crisis for social exclusion diminishing is analyzed in the context of European Parliament recommendations. Social security measures had only limited impact for stabilization in the member states, however, the author argues and the European Parliament documents prove, that social security measures are not the burden, but the reserve for development in the member states. In this case, European Parliament together with International Labour Organization, according the author, are the most socially exposed organizations in the world. In the end of the article there is suggested the significant social reintegration indicator for the measurement of social security‘s efficiency and effectiveness.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/30913
http://dx.doi.org/10.7220/2029-5820.16.2.1
https://hdl.handle.net/20.500.12259/30913
Appears in Collections:Socialinis darbas. Patirtis ir metodai / Social Work. Experience and Methods 2015, nr. 16 (2)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

168
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

199
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.