Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30782
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Gervienė, Silvija
Title: Ar fiziniam asmeniui, vykdžiusiam represijas sovietinės okupacijos metais, gali būti taikoma civilinė atsakomybė už turtinę ir neturtinę žalą?
Other Title: Can natural person, who conducted repressions during Soviet occupation, be held liable for pecuniary and non¬pecuniary damages?
Is part of: Teisės apžvalga = Law review [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2010, nr. 1(6)
Extent: p. 53-95
Date: 2010
Keywords: Žmogaus teisių pažeidimai;Sovietinė okupacija;Civilinė atsakomybė;Turtinės žalos atlyginimas;Neturtinės žalos atlyginimas;Human rights violations;Soviet occupation;Tort liability;Compensation for pecuniary damages;Compensation for non-pecuniary damages
Abstract: Dėl sovietinės okupacijos metais vykdytų represijų, kuriomis grubiai pažeistos žmogaus teisės, Lietuvos gyventojams buvo padaryta didelė turtinė ir neturtinė žala. Lietuvos gyventojų patirtą žalą lėmė tiek SSRS, kaip represinių struktūrų organizatorės, tiek fizinių asmenų, vykdžiusių SSRS represinę politiką, veiksmai. Principas restitutio in integrum reikalauja, kad ši žala būtų visiškai atlyginta. Atsižvelgiant į tai, darbe keliamas tikslas – nustatyti, ar fiziniam asmeniui, vykdžiusiam represijas sovietinės okupacijos metais, gali būti taikoma civilinė atsakomybė už padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Darbe analizuojama atsakomybės už įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus taikymo galimybė tiek valstybei, atsakingai už represinio aparato organizavimą, tiek fiziniam asmeniui, tiesiogiai vykdžiusiam žmogaus teisių pažeidimus, siekiant nustatyti, kuris iš įvardytų subjektų turi pareigą atlyginti padarytą žalą. Teisinės doktrinos, valstybių praktikos ir tarptautinių dokumentų analizė parodė, kad valstybė, neužtikrinusi jos jurisdikcijai priklausančiose teritorijose efektyvios žmogaus teisių apsaugos, turi pareigą atlyginti padarytą žalą. Deja, valstybės, kaip ypatingo subjekto, statusas apsunkina galimybę efektyviai įgyvendinti žalos atlyginimo reikalavimo teisę atsakingos valstybės atžvilgiu. Analogišką pareigą atlyginti žmogaus teisių pažeidimais padarytą žalą turi ir fizinis asmuo. Ši fizinio asmens pareiga įtvirtinta tarptautiniuose dokumentuose ir atskirų šalių teismų praktikoje, taip pat apibrėžiama ir teisinėje doktrinoje.[...]
The twentieth century in Lithuanian history was marked with soviet occupation lasting for almost fifty years. During soviet occupation mass atrocities were committed against innocent people such as persecution on political, national, religious grounds, murder, extermination, forcible transportation, deprivation of physical liberty and other acts causing great suffering, serious injury to mental and physical health. Repressive structures were organized by occupying force, the USSR, and acts committed by natural persons working for occupying forces. Because of these atrocities many people experienced harm causing pecuniary and non-pecuniary damages. As these damages must be compensated, the main issue of this thesis is whether tort liability shall be applied to natural person for committing atrocities during soviet occupation to remunerate pecuniary and non-pecuniary damages? The restoration of independence in Lithuania provided ability to evaluate atrocities committed against innocent Lithuanian people. On the strength of principles formed in Nuremberg process, Charter of the United Nations and Universal Declaration of Human Rights, acts committed in Lithuania during soviet occupation shall be recognized as gross human rights violations. Regaining independence after the condition of mass human rights violations, Lithuania entered into status of transitional justice state as the respect for human rights, justice and democratic values were declared. Therefore Lithuania has obligation to restore human rights of those people who suffered from gross human rights violations. The important part of this obligation is compensation for pecuniary and nonpecuniary damages suffered. Unfortunately Lithuanian law for compensating victims of gross human rights violations during soviet occupation does not provide adequate compensation.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30782/1/2029-4239_2010_N_1_6.PG_53-95.pdf
http://eltalpykla.vdu.lt:8080/xmlui/handle/1/30782
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2010, nr. 1(6)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.9 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

166
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

96
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.