Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30768
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorValančienė, Dovilė
dc.date.accessioned2016-06-06T07:12:06Z
dc.date.available2016-06-06T07:12:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2029-4239
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/30768
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/30768-
dc.description.abstractŠiame straipsnyje nagrinėjama teisės mokslo šiuolaikinė būklė Lietuvos ir pasaulio mastu. Šios būklės negalima įsivaizduoti be postmodernizmo (naujojo mokslo arba sudėtingųjų dinaminių sistemų mokslo) poveikio analizės, kuri ragina peržiūrėti ne tik paties mokslo metodologinius pamatus, bet ir teisės mokslo moksliškumą. Postmodernizmo apraiškų Lietuvoje galime aptikti vis dažniau, o ypač filosofijos, meno ar kultūros srityje. Postmodernioji teisinė mintis Lietuvos teisės moksle sunkiai randa sau vietą, nors pasaulyje šios idėjos ir naujasis (postmodernusis) – sudėtingųjų dinaminių sistemų – mokslas daro įtaką teisės mokslui. Teisės mokslas vis dar sunkiai „išsiskiria“ su modernizmu, o tai lemia deterministinį, statišką ir siaurą požiūrį į mokslą. Manome, kad atėjo laikas keisti požiūrį į mokslą, didesnį dėmesį skirti indeterminizmui, mokslo humanizavimui, socialiniam kontekstui ir spontaniškai minties raidai.lt_LT
dc.description.abstractThe article deals with the contemporary status of law science in Lithuania and worldwide. This status cannot be conceived without the analysis of the effect of postmodernism (new science or the science of complex dynamic systems), which urges on reviewing not only the foundations of science itself, but also the scientific character of the science of law. Manifestations of postmodernism in Lithuania can be found more often, especially in the areas of philosophy, art and culture. Postmodern legal thought hardly finds its place in Lithuanian law science, though in the world postmodern ideas and new (postmodern) science of complex dynamic systems affect the science of law. Law science has still much difficulty in “separating” from modernism, which conditions the deterministic, static and narrow attitude towards science. We believe that the time is ripe for a change in the approach towards science, focus more attention to indeterminism, humanization of science, social context and spontaneous development of thought.en_US
dc.language.isolten_US
dc.relation.ispartofTeisės apžvalga, 2013, nr. 1(10), p. 5-29lt_LT
dc.rightsSutarties data 2011-04-12, nr. A1225, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectPostmodernizmaslt_LT
dc.subjectModernizmaslt_LT
dc.subjectTeisės mokslaslt_LT
dc.subjectTrpdiscipliniškumaslt_LT
dc.subjectPostmodernismen_US
dc.subjectModernismen_US
dc.subjectLegal scienceen_US
dc.subjectInterdisciplinarityen_US
dc.titleŠiuolaikinės teisės mokslo būklės suvokimo paieška ir žvilgsnis į galimas ateities perspektyvaslt_LT
dc.title.alternativeCurrent status of law science awareness search and look at possible future perspectivesen_US
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc34 Teisė / Law
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2013, nr. 1(10)
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

42
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

50
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.