Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30757
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse (S4);Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė (S001);Law (S001)
Author(s): Grigienė, Jurgita;Čerka, Paulius
Title: Whether ruling of constitutional court providing interpretation of law can be applied retroactively?
Other Title: Ar Konstitucinio Teismo nutarimas dėl teisės išaiškinimo gali būti taikomas retroaktyviai?
Is part of: Teisės apžvalga = Law review [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011, nr. 1(7)
Extent: p. 113-121
Date: 2011
Keywords: Konstitucija;Konstitucinis Teismas;Konstitucinė teisės aktų peržiūra;Įstatymų interpretacija;Pilietybė;Restitucija;Constitution;Constitutional Court;Constitutional review;Interpretation of Law;Citizenship;Restitution
Abstract: Lietuvoje konstitucinę teisės aktų peržiūrą vykdo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Konstitucinis teismas gali nuspręsti (inter alia), ar teisės aktai prieštarauja Konstitucijos nuostatoms. Konstitucinis Teismas taip pat gali pateikti įstatymų interpretacijas. Šiame straipsnyje analizuojama, ar teisės aiškinimas galėtų būti taikomas atgaline data. Ypatingas dėmesys kreipiamas Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 nutarimui kuriame analizuojama pilietybės įstatymo interpretacija. Taip pat dėmesys kreipiamas į asmens teisę į nuosavybės restituciją, kuri buvo nacionalizuota Sovietiniais laikais. Taip pat straipsnyje analizuojama, ar Konstitucinio Teismo nutarimas kuris susiaurina asmenų sąrašą, kurie gali būti pripažinti Lietuvos piliečiais, galėtų būti taikomas atgaline data, t. y. pagal asmenų statusą, kurį jie turėjo iki Konstitucinio Teismo nutarimo
Lithuania has chosen to have constitutional review of legal acts by the Constitutional Court of Republic of Lithuania. The Constitutional court can decide inter alia whether legal acts contradict to the provisions of Constitution. Constitutional Court also can provide interpretations of laws. This article analyses whether interpretation of law could be applied retroactively. Particularly the Ruling of Constitutional Court of 13 November 2006 providing interpretation of Law on Citizenship is analyzed in this Article. Authors emphasize that citizenship grants certainty right to persons. One of the rights is a right to restitution of property which was nationalized during soviet times. Only citizens of Lithuania have a right to restitution, therefore who are acknowledged citizens is important to other rights of persons. Article analyzes whether ruling of Constitutional Court narrowing list of persons who can be acknowledged as Lithuanian citizens could be applied retroactively i.e. to the status of persons which they have prior to a ruling of Constitutional Court
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/30757
https://eltalpykla.vdu.lt/1/30757
http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2011~ISSN_2029-4239.N_1_7.PG_113-121
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2011, nr. 1(7)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.94 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

96
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

20
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.